HUR FUNGERAR EN HÖJDMÄTARE EGENTLIGEN ?

 

 

 

 

 

 

Höjdmätaren i en luftfarkost är ett mycket enkelt instrument…

 

 

 

 

 

… och var ett av de första som kom i bruk redan på 1700-talet, när pionjärerna erövrade lufthavet i sina ballonger. En höjdmätare mäter det statiska trycket, vilket betyder den mäter trycket på […]