About myself

ATT UPPLEVA BEGREPPET FLYGNING…

 

 

 

 

 

…är för mig ett sinnligt tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag påstår inte, det är en upplevelse med religiös innebörd, men för mig symboliserar upplevelsen av flyg en flykt från den vanliga verkligheten till en dimension av nästan varande det ogripbara.

JAG KÄNNER MIG PRIVILEGIERAD…

 

 

 

 

…för jag kan uppleva naturen och jag kan flyga mina modeller…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…trots att jag fick en stroke för 6 år sedan.

Jag och min läkare ser det som ett mirakel, att jag så snabbt blev […]