1920-TALETS FLYGHJÄLTAR…

 

 

 

 

…som det redovisades för den samtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har plöjt igenom lite öppna arkiv vad gäller lite notiser om segelflyg från 20- och 30-talet.

Dessa exempel visar väldigt väl tidsandan, som innebar ett stort intresse för begreppet flyg […]