TIDEN GÅR …

 

 

 

…det märker jag, då jag besöker min gamla arbetsplats.

 

 

 

 

 

 

 

Jag slutade mitt arbete, då jag var 62. Vi hade möjlighet att slippa de tre sista åren, om vi nöjde oss med 90% av vår lön.

Inte en sekund tvekade jag.

[…]