ETT LÄNGTANSVÄRT BESÖK

 

 

 

 

 

Öster om Laholm, i trakten av Stäme, observerade jag två storkar i lördags.

 

 

 

 

 

Storken var i början av 60-talet i stort försvunnen från Sverige, då dess naturliga biotop, exempelvis blöta ängar och våtmarker dikats ut.

Under en relativt lång tid […]