HUR LÅNGT KAN VÅR HOBBY UTVECKLAS ?

 

 

 

Föreställ dig denna modell 1980…

 

 

Hade någon trott, detta var möjligt ?