FILLON CHAMPION 40 KLAR !

 

 

 

 

Christer skickade bilder på sin just färdigbyggda OT-kärra.

 

 

 

 

 

 

Christer i Lund skickade mig lite bilder från sitt bygge av den ursprungligen friflygande Fillon 40 Champion.

Numera byggd för RC-flyg.

Det som återstår är en annan elmotor, som […]