DET FINNS INGEN GRÄNS FÖR GALENSKAPEN …

 

 

 

 

 

…då genusfanatikerna och “hen” dårarna får blomma ut.

 

 

 

 

 

 

 

Jag förvånas inte längre då jag läser tidningarna eller ser eller hör något i övrig media.

Vilka vettlösheter som helst kan publiceras i vårt genuskontrollerade samhälle av könsförnekande, pekpinneförsedda representanter […]