JAG FICK MITT ZOOMOBJEKTIV IDAG

 

 

 

 

 

Klart jag var tvungen att prova det.

 

 

 

 

Mitt nya objektiv kom i dag och genast var tanken, att jag måste testa. Mitt gamla hade lagt av och tursamt nog inom garantitiden. Det skickades iväg och kom inte tillbaka, då jag fick […]