STURE TINGWALL HAR GÅTT BORT

 

 

 

 

 

En profil inom modellflyget har lämnat oss.

 

 

 

 

 

Sture till vänster, bloggaren till höger 1977

 

 

 

Sture, mest känd för att ha varit redaktör för ModellFlygNytt under ett antal år, har lämnat oss efter en tids sjukdom 88 år […]