HANGFLYGNING KRÄVER OLIKA SAKER…

…men det första som behövs, är ett hang.

 

 

 

 

Det är ju därför, jag och andra hangflygare ständigt spanar efter möjliga platser att flyga hang på. Ibland tycker man, att vi har dåligt med hang, där vi bor, södra västkusten, men vi […]