MILES SPARROWHAWK

 

 

 

 

 

En utomordentligt vacker och välflygande modell från Andreas verkstad.

 

 

 

 

 

 

I mitt tycke, alltså i stort från en lekmans horisont, har alltid Andrea välflygande modeller.

Dessutom har de ett speciellt estetiskt drag, som är lite svårdefinierat för mig, men de […]