EN TILLFÄLLIG GÄST FRÅN NORR…

 

 

 

 

…kan vi se vid våra kuster under vintern.

 

 

 

 

 

En vacker fågel, som minst sagt väcker uppseende, är snösparven.

Den stryker ibland längs våra södra kuster under vintern för att söka föda och övervintra. Jag hade turen att få se ett par […]