Kategorier
Flyghistoria Modellflyg teknik

SAWO-MOTOR 6 CYLINDRAR

håller Lennart på att anpassa och förbättra.

 

 

 

 

        Lennart på väg ut till sin synnerligen välutrustade maskinverkstad.

Som jag tidigare skrivit,  har ju Lennart Persson inskaffat en  sällsynt motor,
som är ett One-Offbygge. Det är en Sawo-motor med 6 cylindrar i boxerform.
Direkt länk till artikeln: https://hangflygning.se/?p=16302

En motor med bra vridmoment som orkar snurra en stor propeller.

Emellertid var inte Lennart nöjd med delar av motorns prestanda,
varför han förändrade den till förhoppningsvis bättre presterande.

Problemet var,  att motorn varvade upp till toppvarv för att efter 5
sekunder ramla 4-500 varv. Lennart lokaliserade felet till insugningssidan
av motorn.

På motorn sitter originalt en förgasare för alla 6 cylindrarna, som försörjs
via ett insugningsrör med en distans av polyamid. I insugningsmuffen
finns det 3 Reedventiler,  som öppnar när gas/luftblandningen ska sugas
in i motorn. Dessa ventiler hade tungor av metall, som var skadade i kanten
och som antagligen tappat sin spänst. Om vad en Reedventil är,  kan ni
läsa om här:

http://www.twostrokerider.se/allt-om-reedventilerna/

Länk till hur en ventil funkar på en 2-taktsmotor:

http://no.wikipedia.org/wiki/Reed-ventil

Nu har Lennart skaffat triangelformade Reed-ventiler, eller pyramidventiler,
som har bättre kvalitet,  än de som satt i motorn.

Firman i Tyskland som servar SAWO-motorerna rekommenderar,
att man ersätter metalltungorna med kolfibertungor, vilka man klipper
från ett kolfiberark.

För att få de nya ventilerna att sitta på motorn,  gjorde Lennart ny
insugningsmuff med plats för 3 ventiler. Det ska vara en ventil för varje
förgasare. I hans ombyggnad ingår också , att han ska ha 3 förgasare i
stället för en.

All denna ombyggnad för att få bättre gång och bättre effekt.

Det finns ju bara två sätt att öka effekten på förbränningsmotor och det är:

 1. Öka gashastigheten,

2. Minska friktionen.

Det ska bli spännande att få se och höra resultatet av modifieringen.

Här kommer bilder,  som beskriver ombyggnaden:

           En liten del av Lennarts verkstad.

                                                                      Motorn med provmonterad insugningsplatta och två hållare för de nya Reed-ventilerna.

                                                                       Motorn från sidan med avtagna ventilkåpor visande ventilmekanismen

  

                                                                       Toppen på motorns vevhus där insugningen ska sitta.

  Motorn från ovansidan, där man kan se kamaxeln vars rörelser via stötstängerna överförs till ventilerna.

Här ser man ovansidan av vevhuset där förgasare, reedventiler och insugningsmanifolden ska sitta.

                                                                        Den gamla manifolden med Reed-ventilerna.

Alla de gamla detaljerna på insugningssidan: Från höger; Förgasare med fäste,
mellanstycke i polyamid    och aluminiummanifolden som ligger mot vevhuset.

                                                                      Den gamla förgasaren med sitt fäste.

    Undersidan av  den nya manifolden för förgasarna och fladderventilerna.

      Ovansidan av manifolden. Ojämnt slipat ? Det ska det vara, för man vill ha en turbulent strömning.

                                                                       Den nya Reed-ventilen och dess hållare i plast.
Dessa ventiler är enkla i sin konstruktion men funktionen är mycket bra.

                                                                       Från annan vinkel.

                                                                      En suddig närbild p ventilen. 4 tungor som bara öppnar åt ett håll. Annars kan en Reed-ventil öppna

                                                                      antingen för över- eller undertryck.

                                                                      Här i Lennarts motor ska Reedventilerna förhindra att bränsle/luftblandningen trycks tillbaka.

                                                                     Ventilen monterad i sin hållare.

                                                                      Ventilens undersida.

      Insugningsplattan med en förgasare monterad till vänster,
i nästa uttag bara Reed-ventilen och i  sista hålen inget.

                                                                                                   Principen

                                                                        Sen blir det till att ställa in alla förgasarna så de arbetar likadant Lennart………

                                                                          Här ser ni den gamla Reedventilen nummer 1. Den är skadad i spetsen och har tappat spänsten.

Ventil 2 med samma problem.

                                                                    Ventil 3, dock icke lika skadad. Varför skadorna är olika tål att fundera på……

Här ligger Lennarts boxersexa i väntan på ytterligare två förgasare från USA.