Kategorier
Flyghistoria

J-35 DRAKEN I FINLAND

 

 

 

 

 

Se på denna intressanta video, som är en intervjuv

med en Drakenpilot i Finska Flygvapnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag sprang på denna video på Youtube och tyckte den var mycket
se- och hörvärd.

Undrar hur många flygvapenpiloter som har ångrat sitt skifte
till passagerarflyget ?

Piloten, Ari Saarinen,  uttrycker det ganska drastiskt, genom att säga att flyga
passagerare är mycket tråkigt
jämfört med  flygandet av Draken.

Sätt dig bekvämt och kolla videon. Det är den värd !

Här kan du läsa om, då jag flög  J-35J på F10…

 

 

 

 

 

Ari framför en av Finska Flygvapnets Drakar.

Flygplanet Ari flyger uppvisning med, en Fouga Magister.

Förutom att flyga Fouga Magister, flyger Ari segelflygplan.

 

 

 

 

Ari flyger Fouga Magister