Kategorier
Flyghistoria

JAHA, DÅ VAR DET DAGS ATT BACKA TILL 1943-1945…

 

 

 

 

 

…för att vältra oss i nostalgi igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två flyghjältar på omslaget till tidskriften “Flyg” 1943.
Kolla pilotens enorma fötter…och medhjälparens välpressade
byxor. Inget slarv,  utan hel och ren, som det hette vid denna tid.
I bakgrunden det bästa vi hade då; en Baby kanske tillverkad
av AB Flygindustri i Halmstad.

 

Jag vet inte, om det är symptomatiskt, att vi
åldringar gärna ser bakåt, därför allt var ju
bättre förr…eller hur ?

Jag kom över lite flygtidskrifter från 40-talet, som
tillhörde den då rikliga flygtidningsfloran.

När jag bar hem den tunga bunten, trodde jag, att
jag gjort ett riktigt klipp…men efter att ha kollationerat
med Sten Persson här i Halmstad förstod jag, att dessa
tidningar på intet sätt är sällsynta i dag eller svåra att
få tag i.
Där sprack den drömmen om ett begynnande
liv i sus
och dus efter en eventuell försäljning.

Men icke förty,  är tidskrifterna intressanta att bläddra
och läsa i.
Vi får en god bild,  hur livet för den flygintresserade

för 75 år sen gestaltade sig.
Livet, som det var då, var väsensskilt
från det vi har idag.
Folk hade helt andra preferenser och sätt
att utöva sin
hobby för 75 år sedan.

Detta var en tid med större personlig uppoffring, eftersom
man fick göra allt själv, om man ville nå sitt mål.
Inte blev det lättare,  att vara modellflygare under kriget,
då man var
hänvisad till plywood, furu och bambulist…
eftersom tillgången på balsa var strypt.

Men omständigheterna gjorde,  att modellflygaren
anpassade sig och improviserade med de resurser,
som fanns till handa.

Här kommer några bilder från denna för modellflyget
så framgångsrika eran. Copyrighten på tidskrifter och
bilder upphör att gälla efter 70 år enligt svensk tryckfrihets-
lagstiftning. Därefter över går rätten till “Allmän Publicering”.

 

Ur lagtexten:

När fotografier inkluderades i upphovsrättslagen 1 juli 1994,
bibehölls regeln att fotografier har en upphovsrättsgräns
baserad på bildens framställningsår i stället för upphovsmannens
dödsår, såvida inte fotografiet uppnår verkshöjd, för då
gäller dödsåret. Skyddet för framställningsårskyddade
foton (“fotografiska bilder”) är i upphovsrättslagen nu
50 år till skillnad från fotografilagens 25 år och skyddet
för dödsårsskyddade foton (“fotografiska verk”) är nu 70 år
– till skillnad för fotografilagens 50 år – och överensstämmer
därmed med upphovsrättslagens skydd för andra verk.

BHT-2 Beuty…ser nästan ut som ett plan ritat av Walt Disney…

Jämförelsedata.

Min utomordentligt exklusiva Rolex eller Lurex ? väggklocka
på väggen i modellflygfabriken.
Urtavlan i garanterad
100 karat högkvalitativ masonit.
Värde…vågar inte
uppskatta det. Jag får väl ta den till Antikrundan ?

Kan det bli mera 40-tal ?
Golfbyxor, skolmössa ett grotesk kavajliknande klädesplagg och en penna i bröstfickan.
I handen greppar han sin  modell,  som säkerligen kostat, om inte blod, svett och tårar,
så i alla fall lim, zaponlack , japonpapper och siden. Ser du signalhornet  på hans svarta
cykel med gummibollen man klämde på,  för att få ljud ur anordningen ?

Han byggde modellplan…

…av olika sorter…

Han flög hemsnickrade glidflygplan…

Denna försåg han med ett “Ägg”.

En tidig hemkört glidflygplan på isen. Men hur ser spaken ut ?
Har han skevroderfunktionen i det T-formade handtaget ?
Företagsam var han och saknade inte heller mod.

En kepsutrustad modellflygare med sin flygbåtsliknande segelkärra.
Om inte annat så ser han sammanbiten ut i alla fall.