Kategorier
Hangflyg modell

DYNAMIC SOARING TÖNNERSA STRAND

 

 

 

Jag blev inspirerad av en dansk,

som också flög på ett lågt kusthang…

 

 

 

 DCIM169GOPROPlatsen där jag flög

 

…så jag begav mig till stranden i dag tisdag för att testa.
Vinden var kraftig, ca 12-14 m/sek med lite dragning mot nord.

Inte helt perfekt, men pröva kostar bara lite energi.

Modellen var svår att välja, men jag tog med min Spirit
och två ballastvikter bly, sammalagt 600 gram.

Först testade jag utan bly, men det fungerade inte i den hårda
vinden. Man måste ha ett dynamiskt moment i modellen hela
tiden man flyger. Annars kommer man inte runt.

Med 600 gram var det lättare. Det var inte lättfluget, men det gick.

Helt otroligt på detta låga hang. Men området bakom kanten
innehöll helt stilla luft i den avsikten var förhållandena bra.

Denna kort flygning lärde jag mig enormt mycket på.
Jag lärde mig hur denna platsen fungerade för DS i alla fall.

Det är ingen idealisk plats, men det går.

Modellen bör vara en modell som är vändbar och som kan
flygas med hög vingbelastning.

Eftersom jag var ensam och flög hade jag ingen fotomöjlighet.

Men nästa gång ska jag ladda upp med kameror.

Här är videon som inspirerade mig att fara ut klockan 0800
och flyga vid Tönnersa: