Kategorier
Dagens snespark

DE VÄRSTA SVINEN…

 

 

 

 

 

…har två ben…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…och  jag håller för troligt,  de har klövar istället
för fötter.

Under medeltiden framställdes ofta Djävulen på
kyrkomålningar som
ett väsen utrustat med
klövar. Även om denna
religiös symbol hade
bockklövar, så ligger inte
svinklövar långt bort.

När jag ser detta, som på engelska kallas “Flytippin´,”
blir jag först på ett sätt ledsen, men denna känsla
övergår snabbt till något primitivare och uttrycker
sig som tanken:

Fick jag tag i den som gjort det, skulle jag med all min
tillgängliga  kraft vridit om näsan på
nidingsdådaren
utan att ha de minsta samvetsbetänkligheter.

Men dessa tankar är bara att slå ur hågen.

Markägaren har satt upp en skylt på ett träd,
som påpekar,  att det är förbjudet att tippa skräp.

Men det är meningslöst att göra så, ingen av de
som behöver läsa det,  gör det !

Detta skräpet kom från en Fordbil och eftersom jag
var uppretad, 
rotade jag igenom skitpåsar  man kastat,
i hopp om att
finna en ledtråd till gärningsmannen.

Men jag fann inget tyvärr. Om jag funnit något,  som
skulle kunnat peka ut en gärningsman och jag
presenterat
det för de rättsvårdande myndigheterna,
tror du de hade brytt
sig…Nä, det skulle inte skett något.

Kan man inte utreda de i dag allmänt förekommande
morden, hur skulle man då kunna utreda
nedskräpning ??

Nä,  polisen tycks vara fullt upptagen  med att vända
papper och gå
genuskurser. Inte mycket polisiärt
arbete som produceras från den kategorin i dag.

Men som mina bilder visar, sådant är Sverige idag.

Vem som står för kostnaden för städningen ?
Det gör markägaren och i slutänden vi allihopa,
som betalar skatt i Sverige

Platsen äv vägen Snapparp-Tönnersa omedelbart efter,
där skogen börjar på höger sida sett från Snapparp.

 

 

Ska vi acceptera det ?

 

 

 

 

Här har markägaren lagt ut stockar för att försvåra tippning av skräp.