Kategorier
Okategoriserade

HALMSTAD CTR

 

 

 

 

Kontrollzonen vid Halmstad flygplats ESMT

 

 

 

Fullskärmsinfångning 2015-07-06 192836

Här syns Halmstad CTR.

 

Det finns en bra länk nedan som visar alla CTR områden i Sverige
runt flygplatserna. Tack Hannes i Kungsbacka som skickade mig den.

http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/

Det är ju bra att veta,  om man är modellflygare.

Nedanstående har jag tagit från Transportstyrelsens hemsida.

                                      Obemannade luftfartyg

 

Obemannade luftfartyg går under ett antal olika benämningar, som
t.ex. UAV, UAS, drönare/drones, RPAS, modellflyg, radiostyrt flyg med flera.

Den gemensamma nämnaren är att de är luftfartyg som flygs utan någon
förare ombord.

Luftfartygen kan istället flyga av sig själva eller fjärrstyras av en förare på
annan plats.

Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad det
obemannade luftfartyget används till.

Generella regler

Oavsett vad syftet med flygningen av det obemannade luftfartyget är så
gäller följande
övergripande generella regler.

Luftfartyget får inte manövreras på ett så vårdslöst eller hänsynslöst
sätt att andras liv
eller egendom utsätts för fara.
Att till exempel flyga över folksamlingar kan vara att

utsätta andras liv eller egendom för fara och ska därför undvikas.

Luftfartyget måste alltid vara väl inom synhåll för föraren.
Detta innebär att luftfartyget
inte får vara längre bort eller högre upp
än att dess position och färdriktning tydligt kan

observeras av föraren själv, utan hjälp av kamera, kikare eller andra hjälpmedel.
Den maximala avstånd rekommenderas inte överstiga 500 meter i sidled
och är begränsad
till 120 meter i höjdled om man inte har tillstånd från
Transportstyrelsen.

Det omgivande luftrummet ska övervakas visuellt för att föraren ska
kunna avbryta en flygning
i god tid om något annat luftfartyg närmar sig området.

Flygning utom synhåll får tillsvidare endast ske efter tillstånd från
Transportstyrelsen och inom
avgränsat luftrum (restriktionsområde),
som säkerställer separation till annan trafik.

Detta gäller både i kontrollerat luftrum (kontrollzoner och terminalområden,
samt luftrum över 2900 m)
och i okontrollerat luftrum.

Så kallad FPV-flygning, eller annan flygning där föraren endast ser
det som filmas från luffartyget,
är endast tillåten under förutsättning att
flygning sker med dubbelkommando och att luftfartyget hålls

inom synhåll med blotta ögat för föraren.

Flygning inom synhåll i kontrollerat luftrum (exempelvis en kontrollzon vid en flygplats,
när trafikledningen är öppen)
kräver tillstånd från flygtrafikledningen.

 

Här kan man läsa lite mer :

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3493827.ece