Kategorier
Teknik, allmän

HAR DU FUNDERAT PÅ EN SAK I VINTERVÄDRET…

 

 

 

 

…varför heter Nokias vinterdäck Hakkapeliitta ?

 

 

 

 

Hakkapeliitta vinterdäck har jag använt sedan 1971…

Varför ? Jo jag tycker de är de bästa. Därför har jag
just köpt 4 nya till min bil.

Men det slog mig, varför heter det Hakkapeliitta ?

Ordet Hakkapeliitta är så välkänt i dag, att det kan
betraktas som ett begrepp i alla fall i Norden.

Jag vet något så när ursprunget för ordet, men eftersom
jag just läst Mirkka Lappalainens bok “Pohjolan leijona”
fick jag lite kött på benen och blev intresserad.

Mirkkas bok handlar om  Gustav II Adolfs relation till
Finland.  Tiden sent 1500-tal och tidigt 1600-tal.

Titeln på hennes mycket välskrivna bok betyder ungefär
“Det Nordiska Lejonet”,
vilket syftar på Gustav II Adolf.

Som alla vet,  stupade Gustav II Adolf den 6. November
1632
i dimman vid Lützen, under det pågående  stora
centraleuropeiska religionskriget mellan katoliker och
protestanter.
Med honom fanns det finska kavalleriregementen,
som utgjordes av Hakkapeliitter.

Dessa var utomordentligt skickliga krigare och var en
resurs,  som fältherren kunde sätta
in, då det var kris under
hans armés ständiga irrande i Tyskland
under del av
Det 30-åriga Kriget.

Vid denna tid  utgjordes de marscherande arméerna
till stor del
av legoknektar,  vars lojalitet bara bestod,
så länge deras sold
betalades ut.

Gustav II Adolfs finska kavalleriregementen med
Hakkapeliitter
var däremot edsvurna till den svenska
konungen och hade en stark
lojalitet till sin fältherre.
Kungen kunde lita på sitt finska kavalleri.

Hakkapeliitterna som begrepp lever fortfarande kvar
i Finland.

Särskilt under II:a världskriget då Sovjetfascismen
angrep Finland blev hakkapeliitterna som symbol för
den finska viljan till motstånd
framställda som föredömen.
Se frimärket i ingressen.

Det finska ordet Hakkapeliita kommer ursprungligen från deras
rop: “Hakka Päälle”.

Betydelsen är ungefär “hugg i, hugg på” och låter egentligen
“Hakka Päälle Pohjan Poika”
Så betydelsen är:

“Hugg på son av Norden” ! Eller: De nordiska pojkar som ropar
Hugg På.

Men det vi idag förknippar med begreppet Hakkapeliitta
är Nokias däck, som väl hugger in och på  i underlaget.

Så är det.

Reklam för däck 1959. Bilden från Nokias hemsida.

Reklambild från 60-talet för Hakkapeliittas vinterdäck. Bild från Nokias hemsida.