Kategorier
Dagens snespark

PEKPINNAR OCH HYCKLERI

 

 

 

 

Honnörsord för journalister i tabloidpressen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag läste en artikel i en tabloid,  vilken heter
Kvällsposten.

Skriven av en person som kallar sig journalist
och vars namn
är Lars Klint.

Han ondgör sig över,  att vårt Flygvapen gjorde
den traditionella
“Julgransflygningen” över
södra Sverige häromdagen.

Den miljöanpassade mannen tog  illa vid sig,
då han
enligt egen utsago  stod och källsorterade,
just då
“8 till 10 krigsplan” flyger förbi. Konstigt
han inte skrev att “Han kände sig kränkt”, vilket
i dag tycks vara ett av de vanligaste sinnestillstånden
i den svenska befolkningen.

Du kan ju observera ordvalet han använder för
att skapa en
negativ inställning till vårt gemensamma
försvar; “Krigsplan”, samt scenen där den lille
medborgaren sorterar sina äggskal medan
“KRIGSPLANEN “ dånande far genom skyn.

Han använder ett klassiskt tidningsknep, genom
att framställa
sig som den lille miljömedvetne
medborgaren, vilken
tar cykeln till återvinningsstationen
och källsorterar sina
bussbiljetter och tepåsar.

Vad jag inte förstår är hans prioritering av
miljöproblemen ?

Om en förbandsflygning enligt modell “Julgransflygning” ,
som ingår i den normala utbildningen och som ses
som ett
inslag för medborgarna då det visar vad vi
har att försvara
landet med, kan anses som en
exceptionell miljöförstöring ?

Det kunde vara intressant att veta,  hur han
prioriterar
sina egna miljöhotande vanor …
Har han flugit på semester någon gång ?

  Om ja, varför cyklade han inte ?

Vad hans avsikt med hans skrivning är ?
Vill han spara miljön och ställa vårt flygvapen
på marken ?

Då är det, om han vill ha förändring, bättre
han förbjuder all
biltrafik…stänger Volvo och
all processindustri .

Eller tycker han ” Att nu  ska jag skriva något
som saknar vett och sans,
som retar läsarna
så blir jag känd”…

För mig dröjer sig doften av hyckleri kvar i
den stillastående luften, där hans pekpinnar
har vispat runt utan att röra om det minsta.

Trovärdigt ?

Käre besökare, du vet väl,  att kvällstidningstabloiderna
alltid talar sanning…