Kategorier
Dagens snespark

SVERIGE 2019

 

 

 

 

 

Kriminella gängledare kallas till kaffe-

och pizzakalas med polisen i Malmö.

 

 

 

 

 

 

Sverige förfaller. Förtroende för de statsbärande
myndigheterna
är historiskt lågt.
Vem har förtroende för myndigheterna i dag ?

Polisen har i Malmö upplevt 28 skjutningar. 6 är uppklarade.

Saknas kompetens, resurser, styrning eller vilja ?

Ett bevis på samhällets hjälplöshet och  polisens inkompetens
är tisdagens utlysta möte
med 12 kriminella i Malmö.

Polisen ser alltså gangsters som en förhandlingspartner !

I varje normalt land hade dessa suttit bakom lås och bom.

Men i sagolandet Sverige dricker man kaffe och äter pizza
tillsammans med åklagare och polisbefäl.

Jag slutar aldrig att förvånas.

Myndigheterna registrerar våldet, men  har inte en aning
om hur detta våld ska bekämpas.

I Malmö sköts en ung mamma ihjäl,  då hon var ute med sitt
barn.
Nu ska de som representerar förövarna mingla med polisen.

Ett hån mot offren och medborgarna..

Förövarna ska inte styra vårt samhälle efter sina egna regler.

Detta är Sverige 2019.