Kategorier
Okategoriserade

BILDER OCH ARTIKLAR PÅ MIN BLOGG

 

 

copy 2

 

 Det finns något som heter upphovsrätt.

Jag har varit generös att dela med mig av mina bilder hittills.

Men nu säger jag stopp.

Det enda jag begärde, då man använder mina bilder, är att brukaren angav källan.

Nu klargör  jag, för tydlighetens skull,
att allt material på bloggen,
om det inte särskilt anges,
tillhör hangflygning.se.

Det betyder att materialet är skyddat av nationell och internationell lag.

Jag är själv inte bättre än andra bloggare, men jag är avgjort försiktigare nu
än för ett par år sen, om jag använder exempelvis bildmaterial ur den
“grå zonen” där det inte är helt klart , vem som har upphovsrätten.

Men,  mitt material på min blogg, det kommer jag att skydda.

 

 Här kan du fördjupa dig i bestämmelserna:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling
/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/#K1

Jag vet, att jag själv har slirat på laglighetens slaka lina för några av
de 15000 bilderna,  jag publicerat på bloggen.

Men petimätrar behöver inte kommentera eller peka på det,
då jag är medveten om
mina försyndelser och att jag i dag iakttar
ett noggrant granskande, av vem som har upphovsrätten.

deomdetta