Kategorier
Teknik, allmän

ASTROFYSIKERN STEPHEN HAWKINGS ÄR DÖD

 

 

 

 

En  vetenskapens nytänkare och djärv teoretiker .

 

 

 

 

Professor Stephen Hawkings har avlidit i Cambridge 76 år gammal.

När Hawkings var 21 år gammal,  blev han diagnostiserad med ALS,
som är en neurologisk sjukdom,  vilken  förlamar musklerna.

Han mottog diagnosen och blev deprimerad. Men då han märkte,
att han kunde, trots sjukdomen, fortsätta sitt vetenskapliga arbete,
återfick han energin och entusiasmen.

Han är en av vår tids största teoretiker, då det gäller förståelsen
och teorierna att kunna knyta och integrera  Kvantmekaniken
med Einsteins Relativitetsteorier .

Det han visade stort intresse för,  var det,  som kallas “Svarta hål”
i rymden.
Hawkings senare teorier om svarta hål är, att den materia och energi
som uppslukas av Svarta Hål kommer att hamna i oordning.

Ett kollapsat svart hål, hävdar Hawkings, har i sig bevarat all information
om det,  som sugits in i det.

Denna information, om ordningen av det som sugits in,
finns kvar som en aura. Ungefär som om du tänker dig  det som
ett pussel med ofattbart många bitar, vilkas placering bestäms av
ett program, för att det ska bli förståeligt.

Tänk dig,  att det är detta programmet,  som finns kvar.
Det är bara det,  att alla ettor och nollor i programmet är
slumpmässigt placerade och man måste alltså avkodifiera datan,
för att förstå detta gigantiska pussel och kunna återskapa det.

Hawkings gav ut en bok som heter: “A Brief History Of Time”.
Den blev en bestseller. Jag har läst den, utan att förstå allt,
men den gav mig en förståelse, i någon mån,  av Hawkings vetenskapliga
teorier om att gränser för tid och rum inte existerar.

Professor Stephen Hawkings var en av människorna,  som försökte
att föra
oss närmare allts sammanhang.

Här kan du läsa en bra artikel om Stephen Hawkings.