Kategorier
Flyghistoria

ÅTERUPPLIVANDE AV EN AV LANDETS STÖRSTA FLYGBASER…

 

 

 

 

Jag hörde lite om det för ett år sen…

 

 

…att det kunde vara aktuellt med ett iståndsättande av en av våra
nerlagda flygbaser igen.

I lokaltidningen stod denna artikeln

I en annan tidning stod detta.

Om man blåser liv i systemet igen, kan det ses som ett svar på
Putins ökade aggressivitet i övningar mot Sverige med sitt flygvapen.

Intressant.