“ROLF”

 

 

 

Ett barkskepp från Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag pratade med en gammal arbetskamrat om sjöfart och vi kom in på ämnet segelfartyg. Han härstammar från en gammal sjöfartssläkt i Nyhamnsläge, som bär släktnamnet Chronberg.

Själv har min kamrat tjänstgjort som […]