ÖSTERLEN

 

 

 

 

 

Österlen är en plats, som vi modellflygare gärna besöker.

 

 

 

 

 

 

Det gör vi, för att kunna utnyttja de hang, som finns längs kusten.

Hangen består av kanten från de rullstensåsar, vilka är reminiscenser av de isälvar, som flöt fram under […]

HANGFLYGNING KRÄVER OLIKA SAKER…

…men det första som behövs, är ett hang.

 

 

 

 

Det är ju därför, jag och andra hangflygare ständigt spanar efter möjliga platser att flyga hang på. Ibland tycker man, att vi har dåligt med hang, där vi bor, södra västkusten, men vi […]