MFC TARP FLUGTAG 2015 4/8

 

 

 

 

Inslag som man har med varje år på flygdagen.

 

 

 

 

 

En del inslag är populära både hos deltagare och publik. Till dessa hör banderollflygningen och rävjakten.

Speciellt rävjakten brukar alltid bjuda på aktion i form av kollisioner i […]

MFC TARP FLUGTAG 2015 DEL 2 AV 7

 

 

 

 

Den andra delen av min avrapportering från Tarp handlar om segelflyg.

 

 

 

 

 

Under hela helgen finns det tillgängligt bogserkärror, som kan dra upp din modell. Flygbogsering är mycket vanligt förekommande och ibland får man se aerobatik, när bogserkärran drar upp två eller tre modeller […]