RIKSMÄSTERSKAP I SKALA FÖR FRIFLYGANDE OLDTIMERMODELLER..DEL 1:3

 

 

 

 

 

…avhölls traditionsenligt i Skånes Fagerhult under namnet “Stibners Memorial”.

 

 

 

 

 

 

 

I lördags samlades OT-intresserade skalaflygare med sin friflygande modeller för att tävla.

Fedinge Flygfält är ett gammalt fält, numera privatägt, som är utmärkt […]