Kategorier
Flyghistoria

ATOMKRAFT

 

 

 

 

 

 

För mer än 80 år sedan…

 

 

…hade modellflygarna tillgång till denna motor för sina friflygande modeller.

Motorn fanns i olika versioner,  men denna var ansedd, som  varande den bästa.

Motorer tillverkade utan CNC eller CAD. Endast yrkesskicklighet vid
fräs, svarv och borrmaskin.

Det går att förstå, vilken uppmärksamhet en flygmaskin utrustad
med en sådan motor väckte.

Du kan ju lägga märke till speakerns entusiasm och hur djupt
imponerad han är.

Filmen fann jag efter lite googling och den är värd att kolla
som ett dokument över modellflygpionjärer för mer än 80 år sedan !