Kategorier
Teknik, allmän

ALLTSÅ…VAD ÄR LYFT…

 

 

…egentligen ?

 

 

 

Här är en 5 minuters förklaring om strömningen runt en yta,
som visar de basala krafterna,  vilka skapar lyft.

Enkelt uttryckt: En yta som färdas genom luft, den skapar, om ytan har en anfallsvinkel, lyftkraft. Detta därför strömningen runt vingen skapar,  tack vare Bernoullis Lag,  en nedåtriktad strömning från ytans bakkant. Du kan se att “luftpaketen” på ovansidan når bakkanten före undersidans “paket”.

Alltså en vinge är en maskin,  som ändrar passerande lufts riktning och hastighet.

Här lite bilder med förklaring.

 

Cirkulation runt en vinge.

Korda, Medelkorda och välvning.

Du spelar väl tennis ?

Här syns att luftpaket på översidan når bakkanten före undersidans paket. Alltså hastigheten på översidan är högre. Beroende på Bernoullis Lag och anfallsvinkeln.

Vortex från vingspetsarna. Ju mer belastning, ju mer virvlar.

Alltså luft strömmar från undersidan (Högt tryck) till ovansidan runt
vingspetsen till ovansidan (Lågt tryck)

Anfallsvinkelns påverkan på lyftkraften.

Allt handlar om luft som passerar en yta och dess relativa hastighet.

Luft (energi) tillförs ovansidan från undersidan, hastigheten ökar och trycket sjunker. Återigen, Bernoullis Lag.

Stagnationspunkter på en vinge, som förändras med förändrad anfallsvinkel. “Ta från de rika och ge till de fattiga”…Vilket betyder från undersidans högtryck till ovansidans lågtryck. Vilket ger mer energi och ökar strömningshastigheten på vingens ovansida.
Ökad hastighet ger lägre tryck.

Kategorier
Teknik, allmän

HUR EN VINGE FUNGERAR

 

 

 

Kolla denna videon därför…

 

…den visar på ett instruktivt sätt,  hur en vinge fungerar.

Om ni ser bakom planet,  så syns det,  att vingen producerar en kraftig
nedåtriktad
luftström. 

Vingen är en maskin, som med hjälp av Bernoullis Lag, ändrar
riktning och hastighet på
passerande luft.

I och med luftströmmen vinklas nedåt,  skapas enligt  Newton en
uppåtriktad motkraft.

Det är därför,  maskiner konstruerade och byggda av oss kan hålla
sig i luften och flyga.

Du kan se virvlar eller vortexbildningar,  där det finns ett mellanrum
mellan klaffar eller skevroder.

Finns det ett mellanrum,  strömmar luft från undersidan (högt tryck)
till översidan (lågt tryck) och skapar de
tätare virvlarna,  du kan iakttaga
på videon.

Du kan också lägga märke till,  att vingspetsvirvlarna på moderna plan
till stor del har eliminerats, 
tack vare modern utformning av vingens
spets och användande av WingLets.

Att dessa fenomen uppstår tydligt vid landning, det beror på,  att
vingen ska producera mer lyft, den måste
arbeta hårdare, eftersom
hastigheten är lägre och därmed krävs mer av vingen.

Videon tål att ses flera gånger.

Lärorikt.