Kategorier
Modellflyg teknik

TAPE FÖR ATT FÄSTA RODER

 

 

 

 

Jag har hittat det !

 

 

 

 

P1000153

 

Nästan alla roder på modeller idag är fästa med tape.

Undantaget är kompositvingar och skalamodeller.
Men vi som befinner oss under rubriken “Övriga”,
vi har tejpade roder.

Att tejpa ett roder på en modell är genialt. Det gjorde jag redan
på 70-talet på mina hangkärror med bra resultat.

Syftet med tejpen var att få:

Stabil upphängning

Tät skarv, så man hindrar strömning från undersida till ovansida
därmed skapande turbulens och skadligt motstånd.

Uthållig skarv mellan bärplan/roder.

Så här tejpar jag och väl antagligen de flesta:

Rengör roder och bärplan med aceton så allt fett och liknande
försvinner. Det gör att tejpen fäster ordentligt.

Sen applicerar jag tejpen på ovansidan på exempelvis skevrodret.
Roder med tejp sätts an mot vingen med en liten deflektion nedåt.
Den behöver inte vara stor, eftersom jag förutsätter, att du
differentierar dina utslag.

Sätt rodret dikt an mot vingens bakkant, där det ska hänga
och fäst tejpen mot vingens översida.
Var noga då du stryker ut tejpen, så du slipper rynkor.

Nästa steg är att vika upp rodret, så det vilar mot vingens
ovansida. Se till det ligger tätt an mot vingen.

Fäst sen en remsa tejp mot roderframkant/vingbakkant
och försäkra dig, att rodret sitter utan glipa till vingen.

Skär bort överflödig tejp och kolla hur rodret kan röra sig.

Det brukar bli mycket bra.

Fast en förutsättning är, att man har en tejp, som är av bra
kvalitet.

Använd inte 3M:s lite halvgenomskinliga tejp, den är för spröd
och kan spricka.

Nu kommer jag till pudelns kärna. Jag har av en otrolig händelse
hittat en perfekt tejp för roder. På en loppmarknad…

Ca 50 m på en rulle. 25 mm brett och med tre viktiga egenskaper:

Det är försett med ett mycket bra lim, så det sitter som berget.

Det är starkt.

Det tål upprepade rörelser.

Jag köpte en karta med rullar ganska billigt.

Om någon behöver en rulle,  kan jag nog köpa en karta till och
skicka en rulle, till den som behöver.

Här kommer bilder på ett för mig glädjande fynd:

 P1000155

Tejpen är tillverkad i Padova i Italien.

P1000156

Hur mycket på rullen…tja kan det vara 50 meter ? Räcker till några modeller.

P1000157

Tejpbredden är 25 mm.

Jo jag vet det finns speciell tejp att köpa för roder.

Men priset…jämfört med detta…