Kategorier
Flyghistoria

NOSTALGIN ÖVERFÖLL MIG…

 

 

 

 

 

…och gav mig lite ny information

om flyg i Glemmingebro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag satt och bläddrade i gamla flygtidningar
sen 40-talet.

Där fann jag en artikel, se rubriken från framsidan,
som väckte mitt intresse. “Minnen från Kåseberga”.

Det handlade om pionjärernas idoga arbete
med att utveckla segelflyget på 1920-talet
fram till tidigt 1930-tal.

Du ska veta, att vid denna tid var flygintresset
enormt. Alla…var intresserade av allt, som
hade med flyg att göra. Flyget höll på att
utveckla sig till var mans egendom.
Det byggdes och experimenterades över vårt
land.

Om man lyckades ? Säkert lyckades några med
sina konstruktioner. Men de flesta lämnade
nog aldrig marken.

Dessa pionjärer som experimenterade, var de
som banade väg för främst segelflyg i Sverige.

Att verksamheten förlades till trakten av Ystad,
berodde på landskapets utformning med fina
hang längs kusten, vilka var lättillgängliga.

En av artiklarna handlade om pionjärerna
och deras verksamhet, då den var förlagd till
Glemmingebro. En plats där vi modellflygare
brukar bo under våra sejourer till Ystad.

Som det beskrivs i artikeln,  undrar jag, om inte
den stora byggnaden som beskrivs ligger
granne med Österlens Gästhärbärge ?

Jag vet inte, men nästa gång jag kommer dit,
ska jag forska lite hos de lokalt boende.

Men intressant att det förekom flygplansbyggande
och flygande, just på den platsen, där vi
modellflygare
bott i många år

Intressant är att Pelzner var delaktig som instruktör
och mentor.

Pelzner var en föregångsman då det gäller segelflyg
och har fått ett av hangen på Wasserkuppe uppkallat
efter sig. Det heter “Pelzner Hang”.
Se mina bilder nedan.

Här kommer artikeln och lite bilder från den
tidskriften jag fann materialet i.

Tidskriften är avliden sen 73 år.

Lite bilder från annonserna i tidningen som
speglar den tidsepok som var  aktuell då,
vilket var under Andra Världskriget.

Vi dagens människor känner väl oss aningen
främmande för den anda, som presenterades
i flygtidskrifter från denna tid.
Men så var det då.

 

 

Jag hoppas ni med viss möda kan läsa artikeln …

Är du spekulant på asymmetrisk kärra med BMW 801 motor ?
Betänk att annonsen publicerades 1944 då krigslyckan…
för Tyskland hade vänt radikalt.

 

Kolla annonstexten: “KSAK:s högskola…..ja det var då det.

Kan den omtalade byggnaden vara den, som syns i bakgrunden,
vilken ligger granne med vårt boende i Glemmingebro ?
Den var i mycket dåligt skick förut, men är nu totalrenoverad.

                                                     Pelzner Hang vid Wasserkuppe.
                              Fint hang, men verksamheten alldeles för restriktiv.

Denna bild visar hur den moderna tidens instrument,
trådlös kommunikation, erövrar segelflyget på 1940-talet.
Bilden från Ålleberg…

SE-SBF
Typ: Grunau Baby IIb-2
c/n: 007
Tillverkad år 1942 vid AB Flygplan, Norrköping

Registrerad 1942-02-25 Aeroklubben i Skåne,
Malmö ”Gyllene Gripen”

Haveri 1942-08-22 80% rep. av AB Flygplan,
klart 1944-04-26.
Haveri 1946-04-28
Avreg 1946-05-09 Totalhaveri

Ovanstående uppgifter från Svenskt Flyghistoriskt Forum.