Kategorier
Naturbilder

INLANDSISENS FOTSPÅR VID HALLANDS KUST

 

 

 

 

 

Här handlar det om  krafter.

 

 

 

 

 

 

 

 

När jag strövar vid havet, där berget ligger i dagen,
ser jag de spår, som inlandsisen orsakade fram
till för 10000 år sedan, då den drog sig tillbaka.

Då isen flyttade sig, drog den med stenblock, som
genom istäckets massa rev sina spår i berggrunden
av granit och gnejs.  Stenblocken kunde var infrusna
i isen och då isen rörde sig, avsatte detta sina spår.

Även isälvarna, som rann under istäcket, transporterade
stenblock, som påverkade underlaget.
Isälvarnas påverkan kan ses på de mjukt slipade
klipporna.

Det är också lätt att se, vilket som är lä-och vad som
är stötsida på klippformationer. Stötsidan ofta
mjukt formad, men läsidan är taggig och skrovlig.

Ja, det finns alltid något att se, då man flanerar
vid kusten. Antingen bevis för vår historia eller
passerande gamla flygplan.

Häng med en sväng en tidig morgon vid Påarp
söder om Halmstad  !

 

 

Här ser du mindre skrapspår på granithällen.    Med ledning av spåren, kan man lätt  se riktningen av avsmältningen.Här är rundade spår, vilket kan antyda att mindre slipande material eroderat klippan. Mjukt rundad granit. Graniten är en magmatisk bergart
och finns ofta i Sydsverige  i svart version.
Spåren Ett odjur som håller koll på mig i tången. Har du behov av tröst hänger en napp vid stigen.

En av de mycket gamla tallarna vid stranden var översållad med kottar,
för att säkerställa artens fortlevnad.

En Cessna Skymaster flög  sina löpor. Denna maskinen är riktigt gammal.
Motorerna lät inte, som då jag hörde den senast. Kanske man bytt drivlinor ?