Kategorier
Flyghistoria

PAPPERSPLANEN SOM HJÄLPTE KONSTRUKTÖREN AV CONCORDE

 

En papperssvala kan alltså användas…

 

 

 

 

Pappersmodellerna

 

I ett av lagerutrymmena på Farnborough fann man
en uppsättning pappersplan,  som hade använts,
vid konstruktionen av Concorde.

Jag fick mig informationen och en bild tillsänd
från en god vän i England och tänkte,  det kunde
vara av allmänt intresse.

Planen hade byggst av av en engelsk vetenskapsman,
som heter WE Gray,  för att de skulle användas i
tester i en vindtunnel. Efter testerna i en
låghastighetsvindtunnel tillverkades trä- och
metallmodeller för tester i supersonisk tunnel.

Chefskonstruktören för Concorde, Alan Perry
, säger att det glädjer honom,  att dessa pappersplan
är återfunna och kan visa hur många källor,
som användes vid konstruktionen av ett av
de finaste plan,  som nånsin byggts.