Kategorier
Dagens snespark

INSTANT KARMA…

 

 

 

 

 

..en snabb spark i ändan…

fick premiärministern i England

 

 

en spark i röven

David Cameron vid den folkomröstning, som skulle ange,  ifall regeringen
ska besluta,  om England ska lämna EU eller inte.

Han hade ju naturligtvis förväntat en solid majoritet för det han argumenterade
för
och det var,  att England skulle stanna inom den europeiska unionen.

I stället blev det 52 % för att lämna och 48 % för att stanna kvar.

Englands politiker blinkade yrvaket och vilset dagen efter,
för att inte tala om kaoset i Brysssel bland EU-byråkratin,  eftersom
opinionsundersökningarna
hade pekat på en 5% fördel för tillhängarna
till unionen.
Ingen hade väntat resultatet,  som
det förelåg.

Engelsk tv visade en trolig efterträdare till David Cameron och det är Londons
före detta borgmästare
den blonde Boris Johnson,  som var den främste
EU-kritikern som stödde Brexit kampanjen.

Han såg inte ut,  som en handlingskraftig politiker,  då han hukande smög sig
ut  till sin bil vid sin bostad mellan buande människor.

Undra vad han tänkte ?

Han var ju en av de främsta Brexit- förespråkarna.
Drabbades han av eftertankens kranka blekhet, när hans sida vunnit….

Kanske han tänker:

“Vann vi” ?

“Det var ju liksom aldrig meningen, att  vi skulle göra det”….

Labours nye ledare, Jeremy Corbyn. som i sig är en katastrof på sin post,
sa att han inte tycker om
EU, men att han skulle rösta för att stanna.

Hans uttalande under kampanjen fick mer än  200 parlamentsledamöter
för Labour att kräva hans omedelbara avgång.

Efter omröstningen framkommer det åsikter från Labours medlemmar i
parlamentet, att de är inte säkra på,  att den gamle EU-skeptikern Corbyn
verkligen röstade för att stanna inom EU…

Fick den gamle marxistens uttalande,  massorna att välja sidan stanna kvar ?
Labour under Corbyns brist på  ledarskap håller på att implodera.
Nästan hela hans skuggkabinett har avgått och kvar är bara hans
hovnarrar.

Jag tror,  att efter en månad kommer Nej-sägarna att inse realiteterna,
vad det kommer att innebära
för den enskilde och De Förenade Kungadömena.

Det finns 2 miljoner polska arbetare i England…vad sker med dessa
och deras familjer ?

Men det går inte att ångra sig dagen eller månaden efter. I England, som i
många andra länder
är en folkomröstning bara rådgivande,  konsultativ och
kallas referendum.

Nu har 2 miljoner väljare registrerat sig,  för att kräva att parlamentet ska
ta upp frågan igen,
men knappast någon tror,  detta kommer att ske i
sinnevärlden.

Att det råder nervositet i Bryssel just nu är självklart, då en av de största
marknaderna inom unionen
tar sin väska och går. Man är naturligtvis
rädd,  att fler länder ska avsluta sitt medlemskap,  som en dominoeffekt av
Englands blivande utträde.

Men än viktigare är det för Storbritannien, som riskerar att vittra sönder.

Skottland har krävt en ny omröstning,  för att Skottland ska kunna bli
självständigt,  då  de  vill stanna
inom EU,  på grund av de bidrag de erhåller.
Fast detta kommer aldrig att hända, då reglerna för ett EU-medlemskap inte
godkänner Skottlands eventuella ansökan.

Tänk på att Skottland har en ny premiärminister, Nicola Sturgeon,  som
är en stark nationalist och som vid senaste valet gjorde rent hus med de gamla
partierna i stort sett.
Så det finns en opinion,  som kan komma att kräva skotsk självständighet.

I Nordirland ställs det gamla kravet att få  tillhöra  Irland
och även Wales har starka strömningar för en självständighet.

Vidare vill invånare i London att staden  ska bryta sig ur samväldet och bli en
självständig
och oberoende stad…

Vad blir det då kvar ? Nu tror jag aldrig,  att ovanstående kommer att ske,
för jag betvivlar,   att
de styrande inte ser faran av att genomdriva en
självständighet,  med de ekonomiska påfrestningar
det skulle medföra.

Varför ville David Cameron genomdriva en folkomröstning om  EU ?

Synen på den europeiska unionen, inom Tories, har varit djupt splittrande
för det konservativa politiken i Storbritannien. 

Det finns två falanger och för att få ett avgörande och kunna genomföra
sin politik, var
David Cameron tvungen att på något sätt få till ett avgörande,
så han skulle kunna  leda ett  parti,  vilket kunde driva en enad och
samlande politik.

Beslutet att genomföra en folkomröstning togs för 4 år sen och jag tror,
att Cameron inte
hade en tanke på då,  att han skulle förlora.
Man hade ju varit medlem i Unionen  i 39 år
redan. Alltså bedömde han
och hans rådgivare,  att en folkomröstning kommer att ge en säker
majoritet för att stanna inom den Europeiska Unionen

Men det hade skett ett par saker,  från datumen  Tory- partiet satt  med
beslutet i handen tills dagen för folkomröstningen.

Cameron lovade,  han skulle kraftigt bromsa invandringen. Det blev tvärtemot.

Han lovade,  bromsa flyktingmottagandet. Det blev tvärtemot.

Det har inträffat,  att många EU-beslut har slagit undan fötterna på den
engelska lagstiftningen 
och jag tror många engelsmän upplevde,  att överstatliga
lagar och förordningar gjorde,  att engelsmännen inte
kände sig som herrar i
sitt eget hus.

Alltså EU-beslut har kraftigt påverkat,  i synnerhet,  små företags förmåga,
att vara konkurrenskraftiga.

Jag såg ett engelskt program om fiskare,  som hade en veckoinkomst på
500 kr…genom att arbeta
65 timmar i veckan. Argumenterade emot
fiskaren gjorde en kvinnlig engelsk politiker i Bryssel,  som tjänade
1 miljon med allt inräknat i Bryssel per år.

Vem tror ni den vanliga familjen Smith hade störst förtroende för ?
Ja,  ska vi se på resultat av folkomröstningen,  så föreligger svaret redan.

En annan sak som retar vanligt folk,  är de höga lönerna och groteska
ersättningar, som
tjänstemännen inom EU-byråkratin bestods.

Alltså,  att EU:s lagar styrde den enskilde,  var nog ett av skälen, varför den
vanlige arbetaren sa nej tack. De som agerar inom EU-byråkratin är inte
representanter för den vanlige engelsmannen.

De som arbetar som politiker  i Bryssel,  gör det, tror jag, av rent egoistiska
ekonomiska skäl. Alltså,  det gäller att berika sig själv maximalt.

Vem minns inte miljöpartisten Gahrton, som efter skrivit på en närvarolista
vid en föredragning en fredag förmiddag, 
smet därifrån, kvitterande ut
4800 kr extra, utan att lyfta ett finger, sittande i planet hem till Kastrup.

Blev fångad av TV-4 kameran på Kastrup med byxorna nere och försvarade
sig med att “Andra gjorde likadant ” !

Moral som skapar förtroende för EU ?

Eller den (S) märkta politikern May-Britt  Theorin, minns någon damen  ?

Hon som hade ensamrätt, trodde hon,  att bära “fredstecknet” i en
kedja runt halsen för att visa,  att hon var minsann mest för fred av alla
i Sverige och hela världen.

Hennes övriga meriter var förslaget att regeringen skulle förbjuda
parabolantenner och för att kunna kontrollera detta, skulle det inrättas
en särskild PaPo. Parabol Polis.

Hon var  då hon argumenterade helt emot EU,  men självklart åkte hon till
Bryssel, då pengarna lockade.
Hur många miljoner
drog hon skamlöst  hem från en organisation,
vilken hon ständigt förtalat ?
Ånyo, det kostar inget att prata, det som kostar är att handla i enlighet
med ens övertygelse.

Personligen är jag för EU, för jag ser det som en fredsbevarande organisation.
I Europa har
det aldrig startats ett krig eller väpnad konflikt mellan
två demokratiska länder.

Tänk efter hur det såg ut i Europa 1985. Hur kunde du som svensk resa utan
visum ? Hur var läget i de före detta Warszawapaktsländerna ?

Hur ser det ut i Estland, Lettland och Litauen idag? Hur hade det sett ut
utan EU ?

Europa idag är en ny värld jämfört med 1985 – 1989.

Att varor, människor och tjänster kan röra sig fritt över gränserna tjänar alla
på, om det
sker inom rimliga ramar.

I dag behöver du inget visum. Det är bara att resa.

Jag lyssnade på svensk statlig radio,  ett extra Eko i P1 kl 1700 i dag lördag.
Jag uppfattade det som så,  att journalisten (?) informerade om,  att 
jordens
undergång är nära på grund av Brexit,  enligt  den exalterade och okunniga
reportern i studion.

Du kan simma lugnt, jorden går inte under,  på grund av att en folkomröstning
ägt rum.

Apokalypsens fyra  ryttare kommer inte att dundra in  och fylla den mörka
skyn, med blixtar, gnistrande hovar och uppspärrade ögon,.

Men vad jag önskar,  är att de ansvariga i Bryssel sätter sig ner och tänker efter,
om vad de kan göra bättre eller annorlunda. Sådant som inte fungerar,
det måste man ändra på,  så folk tror på idén om ett EU. EU- politikerna måste
skapa förtroende hos allmänheten för Den Europeiska Unionen, annars kommer
fler exits.

Tänk efter, kommer ni ihåg den ekonomiska härdsmältan i Irland, Portugal,
Spanien och Grekland ?

Hur skulle dessa länderna klarat sig utan finansiell hjälp från ECB
(ECB = Europeiska Central Banken), 
då länderna hade konsumerat mer,
än de kunde betala ?

Ja vi glömmer fort…

Vi ska inte ha ett federalt Europa men vi ska ha ett så tätt samarbete som möjligt,
samtidigt som medlemsstaterna kan föra
ett eget liv och känna,  att de är herrar i
sitt eget hus.

Nu tyckte de engelska väljarna uppenbarligen inte,  att de var herrar i sitt eget land,
utan de  gav
Cameron en spark i ändan, som man väl får säga kom något överraskande
och som var stark nog,  att få honom   att prompt  flyga ut genom dörren på
10 Downing Street i London !

David Cameron kommer nu att ha  tid att noga begrunda sin,  den största politiska
felbedömningen
i Englands efterkrigshistoria,  vilken  kommer att ha en avgörande
betydelse och påverkan för  landet och dess befolkningen under flera årtionden.

Förresten  storyn om Camerons folkomröstning påminner lite  i sin struktur
om filmen “Det våras för Hitler” regisserad av Mel Brooks,  där man sätter upp
en musical,
som är så genuint dålig,  att ett gyllene fiasko är garanterat och
musikalen  torde få läggas ner efter en före
ställning,  så producenterna kunde håva
in den av gamla tanter
mycket överfinansierade musikalens sköna stålar.

Fast nu vet alla,  att musikalen var så dålig, den blev en säker succé !
Det medförde, naturligtvis ett oväntat fängelsestraff för musikalens två
producenter, Zero Mostel som spelade regissören Max Bialyastock  och Gene Wilder
som personifierade revisorn Leo Bloom .

Undrar om Cameron tänkte på Mel Brooks film,  då han initierade en omröstning,
som gällde ja eller nej till EU-medlemsskapet för England…för det kunde ju inte gå fel….

FailSafe eller…