Kategorier
Dagens snespark

HOPPSAN…

 

 

 

 

Jag läste om SMFF:s försäkring….

 

Med tanke på att man i utlandet, till exempel Tyskland Wasserkuppe,
kräver att man är
försäkrad då man flyger där, läste jag igenom
villkoren för förbundets
försäkring.

Summan av kardemumman är,  att försäkringen gäller på klubbfältet
och de platser, som
föreningen har godkänt samt vid tävlingar och
meetings utanför Sverige under förutsättning du flyger som representant
för SMFF…

Inget annat.

Nedanstående tål att tänka på. Kontakt med det egna försäkringsbolaget
angående ansvarighetsförsäkringens giltighet i hemförsäkringen skadar det
inte att kolla upp.

SMFF:s omtalade försäkringsskydd…inte mycket att hänga i granen.

Undrar hur många av SMFF:s medlemmar som läst igenom villkoren ?

Här är ett utdrag:

Röd text är mina kommentarer

Ansvarsförsäkring

SMFF:s ansvarsförsäkring täcker den skada ditt modellflygplan kan åsamka
person och materiel.

Några exempel är att ditt flygplan störtar i en bil eller då det kolliderar med
ett annat flygande föremål.

Även personskador täcks. Försäkringen gäller även då icke-medlemmar
tillfälligt deltar i verksamheten,

till exempel under skol- eller “prova på”-flygning.

Försäkringen gäller på de platser som varje enskild klubbstyrelse beslutat
vara klubbens officiella flygfält.

(Jaha och om  jag flyger på en åker på bygden och far igenom taket på grannens
hönshus och slår ihjäl hans avelstupp, då gäller inte försäkringen.
)

        Det kan gärna vara flera fält, men klubben måste formellt besluta om detta.

Försäkringen gäller således inte vid flygning på icke anvisad plats.

Platsen ska vara dokumenterad på ett papper innan den är godkänd.

(Åker jag till Wasserkuppe gäller icke försäkringen, för den
enskilde modellflygaren)

Högsta ersättningsbelopp är 20 000 000 kronor.
Självrisken är 4000 kr.

Försäkringen gäller för alla medlemmar som genom klubbar anslutits
till Sveriges Modellflygförbund 
vid all flygning under förutsättning att
denna sker enligt de regler och bestämmelser som gäller inom

Sveriges Modellflygförbund (SMFF)

Försäkringen gäller vidare för all övrig verksamhet som arrangeras
av klubbar och SMFF.

Försäkringen  gäller även för elever/nybörjare under handledning av
klubbfunktionär samt icke
medlemmar som, efter föranmälan till SMFF,
vid enstaka tillfällen deltar i verksamheten.

Försäkringen gäller även under internationella tävlingar och träffar
i hela världen (inklusive USA och Kanada) för den som representerar
SMFF eller ansluten klubb. 

(Flyger du inte vid tävling eller meeting, är du således inte försäkrad)

(Om jag åker på en träff, hur manifesterar sig faktumet att jag
representerar
en SMFF-ansluten klubb ? Ska tävlingen eller
meetinget vara sanktionerat av
SMFF ?)

Försäkringen gäller inte för skador som inträffar när modelluftfarkosten
dirigeras från en plats
utanför område som godkänts för start och landning
av SMFF eller ansluten klubbstyrelse.

De delar av SMFF:s försäkringsbrev från IF som rör ansvarsförsäkringen
hittar du i en separat flik.

 

SMFF:s olycksfallsförsäkring

SMFF:s olycksfallsförsäkring täcker den skada som drabbar medlemmarna
under utövande av modellflygning.

Ersättningar sker i relation till den uppkomna skadan efter försäkringsbolagets
normer. maxbeloppen är:

Medicinsk invaliditet 5 basbelopp
Ekonomisk invaliditet 10 basbelopp
Dödsfall 0,5 basbelopp
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader skäliga kostnader
Rehabilitering 2 basbelopp
Merkostnader:  
Personliga tillhörigheter 0,5 basbelopp
Extra kostnader under den
akuta läkningstiden
3 basbelopp
   

 

Genom vårt medlemskap i Riksidrottsförbundet omfattas vi även
av RF:s grundförsäkring.

Den försäkringen gäller de funktionärer och ledare i ideella föreningar
som inte är aktiva utövare.

Mer om den försäkringen kan du läsa här:

 

RF:s Grundförsäkring, vilkor

 

Foundation’s Basic Policy , Terms