TVÅ BESLUT SOM KOMMER ATT GÖRA DET SVÅRT ATT VARA MODELLFLYGARE…

 

 

 

 

 

…i framtiden i det land,

där sunt förnuft inte tillåts råda.

 

I Sverige har det skrivits om två nya påbud på diverse forum sista
månaderna.

Dels lagen om flygfotografering, som förbjuder allt flygfoto från
modeller på platser
dit allmänheten har tillträde, dels förordningen
om en maximal flyghöjd för modeller satt
till 120 meter, som inte
“BÖR” överskridas…

Alla lagändringar publiceras och  ni som är är intresserade kan kolla
i Svensk Författningssamling på nätet.

Lagstiftningen,  som grundar sig på begreppet “KameraövervakningsLagen”
är  sådan, att:

“allt flygfoto som dokumenterar platser,  dit allmänheten har
tillträde, kräver tillstånd från myndighet.”

Vidare ska alla flygfoto,  om de ska spridas på något sätt,  godkännas av Försvarsmakten:

“Det krävs således inte tillstånd i förväg för flygfotografering eller
liknande registrering inom 
Sveriges territorium men alltid för spridning,
oavsett hur detta sker.”

Det finns alltså en tillståndsmyndighet, Länsstyrelsen och en granskningsmyndighet
Försvarsmakten.

Tillståndsmyndigheten är Länsstyrelsen i länet där fotograferingen ska ske.
Vad som krävs i en tillståndsbegäran och vad som krävs efter fotografering,
får ni reda på om ni kontaktar länsstyrelsen i ert län.

Tänk efter vad detta innebär….

Först skaffa tillstånd för fototillfället hos länsstyrelsen, sedan skicka bildmaterialet till
Försvarsmaktens för granskning och eventuellt godkännande…om du exempelvis
vill fotografera din prunkande potatisåker vid sommarstugan.

Att lagstiftarna vill förbjuda flygfoto från modell,  kan jag tänka mig
emanerar från det
faktum, att det som kallas “Drönare” kan ha
använts att fotografera grannens solbadande fru  i deras trädgård,
eller som flugit på ett sådant sätt,  som strider mot den allmänna
rättsuppfattningen i Sverige.

Ni vet alla,  att det finns troligtvis inget land i hela världen, där folk blir
så lätt  “kränkta” som i Sverige.

Det är bara att läsa kvällstabloiderna,  om människor som blir kränkta
av en miljon mer eller mindre befängda skäl och som kräver ersättning via
Diskrimineringsombudsmannen….

Lagstiftarna har säkert också uppmärksammat,  de få incidenter som varit,
då drönare flugit i
närheten av flygplatser. Ett agerande då man flyger drönare
i närheten av en trafikerad flygplats, för att man ska uppnå en dags svindlande
berömdhet i rampljuset på YouTube,vilket jag tar kraftigt avstånd ifrån.

För att stoppa detta,  lagstiftar man med en lag,  som är “bredbandig”.
Det vill säga den är generellt hållen för att stoppa kryphål.

Troligtvis har 99 % av de som tagit del i lagstiftningsprocessen
inte en aning om, vad det tekniskt och praktiskt handlar om.

Tekniken tillgänglig för  modellflyg har kört förbi politikerna  och de
sakkunniga för länge sen och skapat en situation där lagstiftarna
kommit i efterhand.

Påminner mig mycket  om, när en kvinnlig pajas i regeringen  under 80-talet ville
förbjuda parabolantenner och inrätta ett kontrollorgan, PaPo, (parabolpolisen)
så inte
medborgarna blev utsatta för faran,  av något som heter “reklam”…

Ok,  jag kan köpa,  man förbjuder flygfoto från drönare över grannens
trädgård, men att förbjuda
när min Mobius fotograferar från nosen
på någon av mina hangkärror vid Sinushanget Hammar, det anser
jag
befängt och utan reellt syfte och allmänprevention. Vad jag personligen
anser om saken, det  påverkar inte lagen och dess implementerande ,
men jag vill redovisa vad jag själv tycker.

Alltså, har jag en kamera i min hangmodell och flyger 5 m över kanten på
hanget med kameran igång, då är jag kriminell,
eftersom allmänheten
har tillträde till marken.

Men,  om jag står på toppen av hanget och fotograferar ner mot lägre
partier av hanget med min vanliga Sony, så jag får samma vy som från
flygkameran, då utför jag en legal handling….

Jag vill bara fråga: Vad är problemet att ha en kamera i modellen
och dokumentera sin modell och flygning ?

Du får inte ens använda en kamera i din modell vid din lokala flygklubb
och ta flygbilder  för din
flygklubbs hemsida.

Japp,  sådana  är bestämmelserna. Du kan få tillstånd att fotografera från
ditt luftfartyg för visst tillfälle, om du lägger in ansökan
i nödvändigt antal
papper till Länsstyrelsen i ditt län.
Du kan maila din länsstyrelse med begäran
vilka papper och uppgifter som behövs.

Ta med dig 700 – 1000 kronor också.

Du blir förvånad,  hur mycket som krävs före och efter fotografering.

Glöm inte, om du ska publicera bilderna,  att skicka in papperskopior på
bilderna 
till Försvarsmaktens granskningsavdelning…

Så är det,  då det  som heter sunt förnuft, eget ansvar och omdömesgillhet
inte får bestämma modellflygares agerande.

Min fråga är ofrånkomlig: Har bilder tagna från ett modellplan (exklusive drönare)
och deras publicering,  orsakat skada för någon eller något i Sverige ?

Vidare kan ju de lagstiftande myndigheterna, alltså Riksdagen, betänka
hur många så kallade drönare, 
som sålts sista 4 åren i vilka det sitter en
kamera….5000 – 40000……hur ska dessa kunna kollas ?
Du kan köpa en flygfärdig så kallad drönare komplett med kamera
för 600 kr i dag. Fanns på Rusta och flera andra köplador. Alla var
slutsålda. Elgiganten sålde 2015 12000 drönare…

Anställa 1000 snabbutbildade FoPos (Foto Poliser) ?

Då i somras ett större segelfartyg lämnade hamnen i Halmstad,
såg jag 3 drönare
flyga och fotografera/videofilma utbogseringen.

Men jag förstår, efter att läst på forum,  att det finns flygfotopoliser,
vilka har som livsuppgift
att kontrollera,  att alla följer alla lagar.
Vi kan vara trygga.

Dessa ombuden tycker jag borde ha en uniform, naturligtvis svart/vit,
så de representerar någon form av auktoritet. O
m det är allvarligt menat
av mig….självklart !

Jag skojar aldrig om clowner.

Det ska bli mycket  intressant att se utfallet , då den förste modellflygaren
blir lagförd i en tingsrätt,  för att han  har fotograferat från sin
Blue Phoenix
på hemmafältet. Dels om tingsrätten tar upp det eller om det avfärdas.

Jag kom att tänka på RPV-flygare, heter det så, eller FPV ? De har ju en kamera
i modellen….omfattas de av samma lag, 
som gäller övriga modeller ?
Jag menar flyga RPV i en gymnastiksal…det måste vara ganska veset eller ?

Nästa yxhugg mot modellflyget är den maximalt tillåtna
flyghöjden av 400 ft.

Förstår ni,  vad det betyder för oss aktiva modellflygare ?

Innebär det,  att det enda modellflyg  som i framtiden blir praktiskt möjligt att utföra,
kommer att vara linkontroll och inomhusflyg?

Kan man genomföra SM i F3J, F3F eller F3B i Sverige med nuvarande
lagstiftning?
Det ska bli utomordentligt
intressant,  om SMFF kommer att kunna sanktionera
ett SM i de grenarna 2016.
För där kommer 120 m att överskridas
med råge.
Men vad hjälper det den enskilde flygaren, då han ska träna inför ett mästerskap ?

Kan man genomföra  DLG-tävlingar ?
Kan man fortsätta flyga turbin i landet lagom ?
Kan man flyga aerobatik av olika slag ?
Vad ska friflygarna göra ?
Det jag känner till,  Old Timer Friflyg, där når man  höjder över 120 m.

Kan man genomföra ett IGG-Meeting med flygbogsering ?

Sådan är vår verklighet nu, om ni inte visste.

Min fråga nummer 1 är genast:

Var inte vårt nationella förbund SMFF, engagerat som remissinstans innan beslut ?

Hur var i så fall deras yttrande över förslaget ? Kan hända jag missat  yttrandet i MFN….
Som varande en  nationellt officiell intresseorganisation för modellflygare, vilar
ansvaret tungt på SMFF, hur frågorna jag beskrivit ovan har hanterats.

Min fråga nummer 2 är:

Har det varit problem med radiostyrda modeller i luftrummet ?

Hur många incidenter mellan fullskalaflyg och modellplan,
är dokumenterade i Sverige de sista 50 åren ? Jag har inte funnit något tillfälle
trots flitig googling…

Jag flyger själv bara segel och har därmed varit lagbrytare med dagens,
förordningar, bestämmelser och lagar
hundratals gånger.
När jag flyger, vilket jag gör utanför  Kontrollzonen, använder jag sunt förnuft.
Ser jag ett
fullskalaplan eller helikopter närma sig, då pallrar jag mig ner
och bort från en närmande fullskalaaerodyn.

Jag har aldrig upplevt problem med fullskalaflygplan.  Mina vänner som flyger
fullskalaplan har samma uppfattning. De lokala  sportflygarna är väl medvetna
var vi flyger och det är så,  att en segelmodell syns mer tydligt, från ett passerande
fullskalaplan, än vad man kan tro.

Om jag segelflyger och överskrider  400 fot, hur gör jag ?

Att överskrida 400 fot inom kontrollzonen är förbjudet och det skall  respekteras.
Ska jag överskrida, får jag kontakta ATC för ett temporärt tillstånd att överskrida höjden upp
till xxx meter.

Detta är ett absolut måste, då det handlar om flygsäkerhet.

Men om jag flyger utanför kontrollerat luftrum då ? Ja,  från myndigheten sägs
det att man:

“bör inte överskrida 400 fot i höjd eller flyga längre bort från sig
än 500 m horisontalt.”

Ordet “bör” sätter jag stora frågetecken vid. Vi vet alla,  hur mycket höjd man får med en
F3J modell i en stark vinsch.

Alltså avsevärt över 400 fot. Vi vet att turbinmodeller flyger över 400 fot.
Vid bogsering av storseglare överskrids
höjden osv osv.

Alltså myndigheten säger “bör”. Men vad innebär det i verkligheten ?
Min åsikt är,  att om man flyger utanför kontrollerat luftrum,  då får man ge
modellflygaren förtroendet, 
att använda sitt sunda förnuft. Precis,  som då
vi flyger paragliders i termik.

Tekniken i dag för modellflygaren sätter inga gränser. I mina större seglare
kan jag ha  GPS, telemetri med höjd och varioangivelse till mig i realtid.
Jag vet alltså,  vad min modell gör.

Om jag flyger termik och jag hör ett sportplan eller något annat komma,
då drar jag mig bort från området,
aktiverar mina aerodynamiska bromsar så jag
kommer ner snabbt, detta för  att inte utgöra en fara.
Jag har aldrig behövt göra det.

Har du en telefon så lägg in Flightradarappen, konfigurera så den varnar,
om ett plan närmar sig, där du flyger. Eller ta en koll på skärmen innan
du startar, så du blir orinterad om vad som finns i närheten i luftrummet.

Alla flygplan i dag har transponder; som visar planets läge.

En annan situation att tänka över:

Om jag flyger 100 m över kanten på Hovs Hallar,  då är jag legal,
då jag flyger 100 m AGL.
Eller kanske riktigare Above Average Ground Level.
Men om jag styr ut 10 m är jag 170 m över ASL (Above Sea Level).
Då är jag kriminell…..

Om jag flyger på 100 m höjd med min seglare över Ålleberg, då är jag legal.
Men, om jag svänger ut över slätten, då får jag en höjd av 160 m AGL.
Då är jag en brottsling…

Än en gång, varför gör man ett problem av ett ickeproblem ?

Bevara oss från  höjdpoliserna,  som vet allt, men som inget förstår!

Låt sunt förnuft råda. Låt det nationella intresseförbundet ha ansvaret för
utformandet av regler för modellflyg. Det är dessa som har sakkunskapen.

Kanske det snart kommer ett påbud,  som förbjuder dig  att vistas inom hemmets
väggar
utan hjälm och knäskydd…

Därför i hemmet  inträffar de flesta olyckorna….

 

10 kommentarer tillTVÅ BESLUT SOM KOMMER ATT GÖRA DET SVÅRT ATT VARA MODELLFLYGARE…

 • Rolf H.

  God fortsättning Mats!!
  Bra talat, vet du om någon modellflygklubb har engagerat sej i problemet?
  Mvh.
  “Ps” tänk den dagen Vårt flygförsvar upptäcker alla höga hinder m. master & dyligt i detta landet,
  där är dom inte snabba!! “Ds”

 • Ronald Borg

  Bra att du skriver om detta. Behöver komma ut till alla modelflygare av alla sorter.

 • God fortsättning polar´n!

  Tänk dig följande scenario:

  jag står uppe på Ålleberg och flyger på mina max 120 meters höjd och du står nedanför berget och flyger….och du får inte flyga högre än dina 120 m, vi står i samma väderstreck men på olika höjder över havet, men du får inte flyga upp till min höjd…! som då skulle bli 240 meter om du struntade i alla regler….Hur skulle det vara farligt dvs om du flög upptill min höjd fast du står strax nedanför mig!!! sådan är lagen redan idag….jag har inte själv kollat upp allt detta men vår polare Kjell S./Skövde är väl insatt i dessa regler och enl. honom har i princip alla svenska modellflygare begått ett lagbrott under 2015, för i ärlighetens namn vem av oss flyger lägre än 120 m…??? Inte jag i allafall.

  Belgiens modellflygförbund ställde in alla F3J/F3B segel tävlingar redan 2015 p.g.a dom nya flyghöjdsreglerna…..därför så fanns det en hel del sådana tävlings modeller ute till försäljning under div. utl.forum.

  Från SMFF har vi INTE fått någon input om detta och vet inte som ordf. för ÅMFK vad som gäller??? själv så kommer jag personligen med all säkerhet att lämna SMFF under 2016 och bara vara med i Svenska RC-Förbundet…blir ju billigare också och jag kommer inte att sakna MFN och jag har i dagsläget inga planer på att tävla officiellt….dvs behöver jag ingen licens….

  Blir intressant att se vad som kommer att hända framöver…..själv så kommer jag att negligera dom nya reglerna då vårt fält ligger utanför CT område…..vad blir följderna om en FOPO kommer på besök??? skall han beslagta mina modeller, bötfälla mig och hur skall han kunna avgöra mina flyghöjder mm??

  “Den som lever får Te”….

 • Pär Lundqvist

  Som gammal van anarkist, har inte varit ansluten i SMFF på
  många år – men givetvis i SMOS. Kanske man skulle gynna
  Svenska RC-Förbundet…

 • dags att börja bygga modellbåtar, bilar, tåg mm…finns inga höjdrestriktioner där, vad jag vet?

 • Rolf H.

  Jo jag var kanske inte tillräckligt tydlig i mitt inlägg med “Ps” Jo “vi” blev upplysta via Tv Raport om att så är fallet flyget vet inte om hur höga hinder m. master & dyligt som finns i detta landet!
  & så “klyddar” dom med våra futtiga flyg, m. observasion!!!
  Mvh.Rolf H

 • enl. SMFF´s senaste info betr. flyghöjder så skriver dom bara vad som gäller vid modellflygning inom CTR område, max flyghöjd 120m….men vad gäller utanför CTR område? där säger dom att man “BÖR” inte flyga högre än 120m…! häpp…!! ordet “bör” är ju tänjbart….till skillnad om det sått “skall” inte flyga högre än 120m…vilket betyder, så som jag tolkar det hela, att vid mitt hemmafält ÅMFK fältet som f.ö. ligger UTANFÖR CTR område, så får vi flyga gränslöst!! Jippe…! ser framemot årets flygbogseringar á la 500m. höjder + termik med minst lika mycket….= 1000m….

  Sverige är ju fantastiskt …eller hur? eller som en Somalisk kvinna i Falköping uttryckte sig med orden: citat; “att Sverige är fantastiskt, här regnar bara pengarna ner på oss” slut citat…

  Flyg högt…även 2016

 • Stefan T

  Så här står på TS hemsida (https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/) :

  “Flyg inom synhåll

  Flyg alltid så att du ser din drönare. För att undvika annan luftfart och inte vara en fara för andra på marken bör du inte flyga högre än 120 m eller längre bort än 500 m från dig.”

 • Hej Stefan,

  Personligen äger jag ingen drönare. Jag flyger bara dynamiskt.

  Det som stör mig i TS anvisningar är “bör du inte”….

  Vem har tolkningsföreträde ?

  Som jag ser det, vad gäller höjder, jag kan inte hitta ett enda tillfälle
  då det varit en incident mellan modellplan och ett sportplan, militärt luftfartyg eller
  kommersiellt flygplan de sista 50 åren.

  Så man kanske skulle fråga sig: What´s all the fuzz…..

  mats

 • som jag tolkar det så gäller: KBK…….dvs Kör Bara Kör..!

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.