Kategorier
Dagens snespark

TVÅ BESLUT SOM KOMMER ATT GÖRA DET SVÅRT ATT VARA MODELLFLYGARE…2015

 

 

 

 

 

…i framtiden i det land,

där sunt förnuft inte tillåts råda.

 

I Sverige har det skrivits om två nya påbud på diverse forum sista
månaderna.

Dels lagen om flygfotografering, som förbjuder allt flygfoto från
modeller på platser dit allmänheten har tillträde, dels förordningen
om en maximal flyghöjd för modeller satt till 120 meter, som inte
“BÖR” överskridas…

Alla lagändringar publiceras och  ni som är är intresserade kan kolla
i Svensk Författningssamling på nätet.

Lagstiftningen,  som grundar sig på begreppet
“KameraövervakningsLagen”
är  sådan, att:

“allt flygfoto som dokumenterar platser,  dit allmänheten
har
tillträde, kräver tillstånd från myndighet.”

Vidare ska alla flygfoto,  om de ska spridas på något sätt,
godkännas av Försvarsmakten:

“Det krävs således inte tillstånd i förväg för
flygfotografering eller liknande registrering inom
Sveriges territorium men alltid för spridning,
oavsett hur detta sker.”

Det finns alltså en tillståndsmyndighet, Länsstyrelsen
och en granskningsmyndighet
Försvarsmakten.

Tillståndsmyndigheten är Länsstyrelsen i länet
där fotograferingen ska ske.
Vad som krävs i en tillståndsbegäran och vad
som krävs efter fotografering,
får ni reda på om ni kontaktar länsstyrelsen i ert län.

Tänk efter vad detta innebär….

Först skaffa tillstånd för fototillfället hos länsstyrelsen,
sedan skicka bildmaterialet till Försvarsmakten
för granskning och eventuellt godkännande…om
du exempelvis vill fotografera din prunkande
potatisåker vid sommarstugan.

Att lagstiftarna vill förbjuda flygfoto från modell,
kan jag tänka mig emanerar från det faktum, att
det som kallas “Drönare” kan ha använts att
fotografera grannens solbadande fru  i deras
trädgård, eller som flugit på ett sådant sätt,
som strider mot den allmänna rättsuppfattningen
i Sverige.

Ni vet alla,  att det finns troligtvis inget land
i hela världen, där folk blir så lätt  “kränkta”
som i Sverige.

Det är bara att läsa kvällstabloiderna,
om människor som blir kränkta av en miljon
mer eller mindre befängda skäl och som kräver
ersättning via Diskrimineringsombudsmannen….

Lagstiftarna har säkert också uppmärksammat,
de få incidenter som varit, då drönare flugit i
närheten av flygplatser. Ett agerande då man
flyger drönare i närheten av en trafikerad flygplats,
för att man ska uppnå en dags svindlande
berömdhet i rampljuset på YouTube,vilket jag
tar kraftigt avstånd ifrån.

För att stoppa detta,  lagstiftar man med en lag,
som är “bredbandig”.
Det vill säga den är generellt hållen för att stoppa
kryphål.

Troligtvis har 99 % av de som tagit del i
lagstiftningsprocessen inte en aning om, vad det
tekniskt och praktiskt handlar om.

Tekniken tillgänglig för  modellflyg har kört
förbi politikerna  och de sakkunniga för länge
sen och skapat en situation där lagstiftarna
kommit i efterhand.

Påminner mig mycket  om, när en kvinnlig
pajas i regeringen  under 80-talet ville förbjuda
parabolantenner och inrätta ett kontrollorgan,
PaPo, (parabolpolisen) så inte medborgarna
blev utsatta för faran,  av något som heter
“reklam”…

Ok,  jag kan köpa,  man förbjuder flygfoto från
dränare där bilderna skulle strida mot det
allmänna rättsuppfattandet, men att förbjuda
att jag fotograferar från nosen på någon av
mina hangkärror vid Sinushanget Hammar,
det anser jag befängt och utan reellt syfte och
allmänpreventivt. Vad jag personligen anser om
saken, det  påverkar inte lagen och dess
implementerande , men jag vill redovisa vad
jag själv tycker.

Alltså, har jag en kamera i min hangmodell
och flyger 5 m över kanten på hanget med
kameran igång, då är jag kriminell, eftersom
allmänheten har tillträde till marken.

Men,  om jag står på toppen av hanget och
fotograferar ner mot lägre partier av hanget
med min vanliga Sony, så jag får samma vy
som från flygkameran, då utför jag en legal
handling….

Jag vill bara fråga: Vad är problemet att ha
en kamera i modellen och dokumentera sin
modell och flygning ?

Du får inte ens använda en kamera i din
modell vid din lokala flygklubb och ta
flygbilder  för din flygklubbs hemsida.

Japp,  sådana  är bestämmelserna.
Du kan få tillstånd att fotografera från
ditt luftfartyg för visst tillfälle, om du lägger
in ansökan i nödvändigt antal papper till
Länsstyrelsen i ditt län.
Du kan maila din länsstyrelse med begäran
vilka papper och uppgifter som behövs.

Ta med dig 700 – 1000 kronor också.

Du blir förvånad,  hur mycket som krävs
före och efter fotografering.

Glöm inte, om du ska publicera bilderna,
att skicka in papperskopior på bilderna  till
Försvarsmaktens granskningsavdelning…

Så är det,  då det  som heter sunt förnuft,
eget ansvar och omdömesgillhet inte får
bestämma modellflygares agerande.

Min fråga är ofrånkomlig: Har bilder tagna
från ett modellplan (exklusive drönare)
och deras publicering,  orsakat skada för
någon eller något i Sverige ?

Vidare kan ju de lagstiftande myndigheterna,
alltså Riksdagen, betänka hur många s
kallade drönare,  som sålts sista 4 åren i vilka
det sitter en kamera….5000 – 400000……hur
ska dessa kunna kollas ?
Du kan köpa en flygfärdig så kallad drönare
komplett med kamera för 600 kr i dag.
Fanns på Rusta och flera andra köplador.
Alla var slutsålda.
Elgiganten sålde 2015 12000 drönare…

Anställa 1000 snabbutbildade FoPos (Foto Poliser) ?

Då i somras ett större segelfartyg lämnade
hamnen i Halmstad, såg jag 3 drönare flyga
och fotografera/videofilma utbogseringen.

Men jag förstår, efter att läst på forum,  att det
finns flygfotopoliser, vilka har som livsuppgift
att kontrollera,  att alla följer alla lagar.
Vi kan vara trygga.

Dessa ombuden tycker jag borde ha en uniform,
naturligtvis svart/vit, så de representerar någon
form av auktoritet.
Om det är allvarligt menat av mig….självklart !

Jag skojar aldrig om clowner.

Det ska bli mycket  intressant att se utfallet ,
då den förste modellflygaren blir lagförd i en
tingsrätt,  för att han  har fotograferat från
sin Blue Phoenix på hemmafältet. Dels om
tingsrätten tar upp det eller om det avfärdas.

Jag kom att tänka på RPV-flygare, heter det
så, eller FPV ? De har ju en kamera i modellen…
omfattas de av samma lag,  som gäller övriga
modeller ?
Jag menar flyga RPV i en gymnastiksal…det
måste vara ganska veset eller ?

Nästa yxhugg mot modellflyget
är den maximalt tillåtna
flyghöjden av 400 ft.

Förstår ni,  vad det betyder för oss aktiva
modellflygare ?

Innebär det,  att det enda modellflyg
som i framtiden blir praktiskt möjligt att utföra,
kommer att vara linkontroll och inomhusflyg?

Kan man genomföra SM i F3J, F3F eller F3B i
Sverige med nuvarande lagstiftning?
Det ska bli utomordentligt intressant,  om SMFF
kommer att kunna sanktionera
ett SM i de
grenarna 2016.

För där kommer 120 m att överskridas med råge.
Men vad hjälper det den enskilde flygaren,
då han ska träna inför ett mästerskap ?

Kan man genomföra  DLG-tävlingar ?
Kan man fortsätta flyga turbin i landet lagom ?
Kan man flyga aerobatik av olika slag ?
Vad ska friflygarna göra ?
Det jag känner till,  Old Timer Friflyg, där når
man  höjder över 120 m.

Kan man genomföra ett IGG-Meeting med
flygbogsering ?

Sådan är vår verklighet nu, om ni inte visste.

Min fråga nummer 1 är genast:

Var inte vårt nationella förbund SMFF, engagerat
som remissinstans innan beslut ?

Hur var i så fall deras yttrande över förslaget ?
Kan hända jag missat  yttrandet i MFN….
Som varande en  nationellt officiell intresseorganisation
för modellflygare, vilar ansvaret tungt på SMFF,
hur frågorna jag beskrivit ovan har hanterats.

Min fråga nummer 2 är:

Har det varit problem med radiostyrda modeller
i luftrummet
?

Hur många incidenter mellan fullskalaflyg
och modellplan,  är dokumenterade i Sverige de sista
50 åren ?
Jag har inte funnit något tillfälle trots flitig googling…

Jag flyger själv bara segel och har därmed
varit lagbrytare med dagens, förordningar, bestämmelser
och lagar hundratals gånger.
När jag flyger, vilket jag gör utanför  Kontrollzonen,
använder jag sunt förnuft.
Ser jag ett fullskalaplan eller helikopter närma sig
, då pallrar jag mig ner och bort från en närmande
fullskalaaerodyn.

Jag har aldrig upplevt problem med fullskalaflygplan.
Mina vänner som flyger fullskalaplan har samma
uppfattning.
De lokala  sportflygarna är väl medvetna var vi
flyger och det är så,  att en segelmodell syns mer
tydligt, från ett passerande fullskalaplan, än vad
man kan tro.

Om jag segelflyger och överskrider  400 fot,
hur gör jag ?

Att överskrida 400 fot inom kontrollzonen är
förbjudet och det skall  respekteras.

Ska jag överskrida, får jag kontakta ATC för ett
temporärt tillstånd att överskrida höjden upp
till xxx meter.

Detta är ett absolut måste, då det handlar om flygsäkerhet.

Men om jag flyger utanför kontrollerat luftrum då ?
Ja,  från myndigheten sägs det att man:

“bör inte överskrida 400 fot i höjd eller flyga
längre bort från sig än 500 m horisontalt.”

Ordet “bör” sätter jag stora frågetecken vid. Vi vet alla,
hur mycket höjd man får med en F3J modell i en stark vinsch.

Alltså avsevärt över 400 fot.
Vi vet att turbinmodeller flyger över 400 fot.
Vid bogsering av storseglare överskrids höjden osv osv.

Alltså myndigheten säger “bör”. Men vad innebär
det i verkligheten ?
Min åsikt är,  att om man flyger utanför kontrollerat
luftrum,  då får man ge
modellflygaren förtroendet,
att använda sitt sunda förnuft.
Precis,  som då vi flyger paragliders i termik.

Tekniken i dag för modellflygaren sätter inga gränser.
I mina större seglare kan jag ha  GPS, telemetri med
höjd och varioangivelse till mig i realtid.
Jag vet alltså,  vad min modell gör.

Om jag flyger termik och jag hör ett sportplan
eller något annat komma, då drar jag mig bort
från området, aktiverar mina aerodynamiska
bromsar så jag kommer ner snabbt, detta för  att
inte utgöra en fara.
Jag har aldrig behövt göra det.

Har du en telefon så lägg in Flightradarappen,
konfigurera så den varnar,  om ett plan närmar sig,
där du flyger. Eller ta en koll på skärmen innan
du startar, så du blir orinterad om vad som finns
i närheten i luftrummet.

Alla flygplan i dag har transponder; som visar
planets läge.

En annan situation att tänka över:

Om jag flyger 100 m över kanten på Hovs Hallar,
då är jag legal, då jag flyger 100 m AGL.
Eller kanske riktigare Above Average Ground Level.
Men om jag styr ut 10 m är jag 170 m över ASL (Above Sea Level).
Då är jag kriminell…..

Om jag flyger på 100 m höjd med min seglare
över Ålleberg, då är jag legal.

Men, om jag svänger ut över slätten, då får jag en
höjd av 160 m AGL.

Då är jag en brottsling…

Än en gång, varför gör man ett problem av ett
ickeproblem ?

Bevara oss från  höjdpoliserna,  som vet allt
, men som inget förstår!

Låt sunt förnuft råda. Låt det nationella intresseförbundet
ha ansvaret för utformandet av regler för modellfly
Det är dessa som har sakkunskapen.

Kanske det snart kommer ett påbud,  som förbjuder
dig  att vistas inom hemmets väggar utan hjälm
och knäskydd…

Därför i hemmet  inträffar de flesta olyckorna….