PROGRAMMERING AV EN SÄNDARE FÖR FLAPERONS PÅ JR RG 612 BX…

 

 

 

 

 

… kunde drivit mig till kognitivt haveri…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har just…programmerat en Grafas Maxi…det tog mig timmar !

Programmeringen av sändaren är ju en del av byggandet av en ny modell som måste göras.

[…]

BEGAGNADE MOTTAGARE DSM2 FÖR SPEKTRUM OCH JR

 

 

 

Jag har köpt ny radio och kan tyvärr inte använda mina nuvarande mottagare …

 

 

 

…därför säljer jag alla 17 i en klump för 2000 kronor.

Alla funkar och de är begagnade utom ett par stycken som är oanvända.

Följande mottagare ingår: