Kategorier
Modellflyg teknik

MARKEFFEKT ELLER GROUNDEFFECT…

 

 

…jovisst, det har jag lärt mig från Discovery-kanalen vad det är…

 

 

Har ni också gått på nonsenpratet på bland annat Discovery Science, att när ett plan landar, flyter det på en komprimerad luftkudde och därför glider det längre…??????

Jaha, för det är,  just vad jag skrev,  nonsensprat, prat i nattmössan.

Varför skulle luften komprimeras under en vinge vid landning ?

Så här är det:

 Som alla flygare vet,  pågår en cirkulation runt en vinge,
när den färdas genom luft eller annat medium med viss anfallsvinkel.

 Det vill säga luft transporteras från undersidans övertryck till
ovansidans undertryck, vilket är naturligt,  eftersom naturen strävar efter jämvikt.

 Strömningen sker över vingspetsen och med hänsyn tagen till
att vingen rör sig framåt och luften strömmar nerifrån och upp, kommer det att uppstå en virvel,  som roterar in mot spetsen.

Denna virvel är det inducerade motståndet eller det motstånd
du får betala för att skapa lyftkraft.

 Utan Inducerat motstånd-Ingen lyftkraft.

Om du nu går in för landning och börjar flyta ut över banan
, märker man att “vingarna bär bättre”.

Detta är ett resultat av markeffekten.

Markeffekten är när det inducerade motståndets spetsvirvlar minskar, därför det finns dåligt med fysisk plats för virveln, när du flyger med vingen nära marken.

Vi vet ju att lyftkraftsmotståndet är det största motståndet och
minskar det med 50%,  ökar vingens “bärförmåga” signifikant.

Alltså, minskade spetsvirvlar – ökad lyftkraft.

Vad som också har del i markeffekten är att strömningen runt
vingen ändras på grund av närheten till marken. Detta gäller
både “Uppåtströmning” och “Nedåtströmning”.

Vingen flyger effektivare nära marken och därmed glider den
längre.

Slutklämmen är alltså:

Markeffekten beror på att spetsvirvlarna i vingspetsarna minskar.
Detta ökar vingens verkningsgrad eller effektivitet.

Glöm all gallimatias om att luften trycks ihop blablabla.

 

 

Ovan ser ni virveln eller en vortex, som bildas som ett resultat av lyftkraftsskapandet.
Denna virvel kan inte breda ut sig, när man flyger nära marken.

 

 

 

Som ni ser,  ändras strömningen runt vingen nära marken.
I enlighet med vad jag sa innan, minskar motståndet från
spetsvirvlarna genom närheten till marken och därmed
behöver inte vingen jobba så hårt med att producera lyft.
Därför kan ni se att strömningen har planat ut till en del
på den nedre bilden.

Ovanstående rader sammanfattar begreppet markeffekt.
Varför och hur och vad är resultatet.

 

Jag skickade ett mail till Discovery Europe, där jag
påpekade detta och andra faktafel.

Om jag fick svar ?  Det får man regelmässigt inte.

Men tro inte på all faktainformation på Discoverys
olika kanaler. Vad sägs om följande översättningar
från engelska till svenska:
Drag (motstånd)  översattes med Drag…..

Rocket Propelled Grenades , översattes med Propellerdrivna raketer
, fantastiskt med propellerdrivna raketer!

Från ett tyskt program översatte man Kurbelwelle – Vevaxel med Kulvåg!

Man har fullständigt hjärndöda översättare med ingen faktakunskap.
De borde skaffat fackredaktörer, som kunde granskat de vanvettiga översättningarna.