Kategorier
AB Flygindustri Halmstad Flyghistoria

FLYGINDUSTRIS LOKALER I HALMSTAD…

 

 

 

 

…hur se de ut i dag ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har beskrivit i ett antal inlägg Flygindustris AB verksamhet i Halmstad
under krigsåren,  i samband med att jag hade lyckan att få träffa
Kurt Persson, som varit montör på Flygindustri AB.

Verksamheten upphörde i Halmstad årsskiftet 1944-1945, för att då flytta
verksamheten till Malmö och byta namn till Kockum Flygindustri.

Intressant  vore att få reda på,  vad lokalerna idag ser ut som.

För, jo, de ligger kvar på samma plats fortfarande efter 76 år.

Lokalerna övertogs,  om jag förstått det rätt,  1947 av Widengrens konfektion
och man var verksam till 1966.

Efter konfektionen flyttat till Polen och konkurser flyttade Byggskolan dit.
Byggskolan utbildade byggnadsarbetare för att kunna möta branschens krav

Läs framför allt HFAB:s krav på utbildad personal för nybyggnationer,
under det som kallades “Miljonprogrammet”.

Då jag besökte platsen häromdagen,  var det inrymt konstgallerier och
verkstäder för konstnärer.

I östra delen av området var en ny tillbyggnad från 50-talet, som nu härbärgerar en loppmarknad.

Eftersom jag inte varit vid lokalerna sen 1956…ville jag se om jag kunde ta lite bilder och dokumentera platsen, som under slutet av 30-talet och till mitten av 40-talet stod för en stor del av segelplansproduktionen i Sverige .

Jag kunde bitvis fotografera miljöerna  inomhus och fick sakkunnig guidning av Anders Nilsson.

Fortfarande kunde man se,  att lokalerna hade hyst en tillverkningsindustri genom takstrukturer och fönsterplaceringar.

Bilderna omfattar dels inomhusbilder och lite lite flygbilder från området, som någon mån beskriver spåren efter den industriepok,  då västkusten i Sverige blev det som i Californien USA var Lockheed och McDonald –Douglas. Fast kanske i mindre…skala.

Vill ni läsa om industrihistorien Flygindustri AB Halmstad, så sök på det begreppet i sökrutan till vänster på första sidan på bloggen.

Häng med mig på en nostalgisk resa !

..och det blir mycket bilder…som vanligt.

 

 

 

IMG_1271

Gallerierna i före detta Flygindustris Ab:s lokaler 2015.

IMG_1272

Tillbyggnad.

IMG_1276

Jag tror nog, att Kurt Persson känner igen sin gamla arbetsplats.

IMG_1278

På väggen växer en klängväxt av penslar…undrar hur det ser ut då penslarna blommar ?

IMG_1282

Sydvästra gaveln.

IMG_1286

Jag tro, r jag har en av Kurts bilder av personal, som sitter under fönsterna
och tar igen sig mellan kropparna
….alltså flygplanskropparna.

IMG_1290

                                                                      Undrar om den stora skorstenen satt originalt på byggnaden Kurt ?

IMG_1291

Valvet i förgrunden är troligtvis byggt senare, men strävan i bakgrunden kan nog de som var med
vid denna tiden identifiera platsen på.

IMG_1292

Takbalkarna borde var lätt igenkännbara. Från del av en hangar ?

IMG_1293

Som sagt, besök gärna galleriet. Här finns båda sorters konst…

IMG_1294

 

IMG_1295

Undra hur många flygplan som byggts på detta slitna golv ?

IMG_1296

Man har monterat akustikskydd i taken,
för att miljön skulle vara dräglig
i slamret från väverimaskinerna…

IMG_1297

 

IMG_1300

Gallerierna lever under rivningshotets damoklessvärd..vilket inte konsten behöver i Halmstad.

Snarare en Alexander den Store som löser den Gordiska Knuten med ett svärdshugg !

IMG_1301
Stämmer just precis: Hangar nummer II.
IMG_1303

Är detta  karriärstegen  för konstnärer ?

IMG_1306

Även om kommunen äger fastigheten, behöver det ju inte med automatik
betyda, att man inte underhåller byggnaderna.

IMG_1309

Loppornas marknad ?
Eller beskrivning av att en explosion inträffat här, eftersom det tydligen  knallat i City ?

IMG_1310

Loppmarknader, en mycket vanligt fenomen i det postindustriella samhället.
Som en bekräftelse på att det just är postindustriellt..

Symptomatiskt…vem vet…

IMG_1311

Här kan du köpa världens smalaste husvagn…

IMG_1312

Husvagn byggd för trängseltrafik…

IMG_1313

Flygindustri AB:s före detta portar mot fältet.

Har jag faktafel, får ni gärna knäppa mig på näsan, så ska
jag, om ni kan vidimera era påståenden,  genast korrigera
mina falskeliga uppgifter.

Jag är under uppbyggnad av ännu en blogg,

så häng på låset !