Kategorier
Dagens snespark

HOVS HALLAR OCH POLISER SOM INTE KAN SKRIVA…

 

 

 

 

 

 

…det hänger väl ihop…

 

 

 

 

 

 

Nej, varken bildligt eller bokstavligt.

Bilden av mitt favoritflygställe Hovs Hallar, är
taget från Google Earth.

Det är mycket bra kvalitet på Googles kartor och
satellitbilder, som vem som helst kan ladda ner.

Ställ detta emot bestämmelserna, som finns i Sverige om
avbildning från luften…då ser du hur absurd lagstiftningen
är i landet.

Jag antar,  att myndigheterna inte lägger ner  energi
på att lagföra flygbilder tagna av den enskilde

skärmflygaren eller modellflygaren. Det vore att kasta
resurser i sjön.

Vet du,  hur många drönare med kamera, som finns
i landet ?

Nä, inte jag heller, men de stora aktörerna har sålt 300000…

Andra absurditeter är,  att att poliser inte kan skriva
begriplig svenska. Polisskolorna, räknas inte det som
postgymnasiala utbildningar ? Polisaspiranterna kan
inte skriva svenska ?

Jag upphör aldrig att förvånas. De skriver svenska,  som
är i en del fall obegriplig. Exempelvis avstavar man
man ord som,” cykel hjul”  ,” men lös”, ” lama djur”.
Varför ?

Ett resultat av redigeringsprogram i datorn ?
Eller kan det var brist på bildning och kunskap ?

Vidare använder man apostrofer utan vett och sans.
Exempelvis “Huset´s tak”…” Göran´s Bygg”…

Apostrofgenitiv finns inte i svenskan.

Undrar bara hur de skriver Lars hus med apostrofgenitiv ?

Kanske Lars´s…dock det värsta jag sett var “Lar´s…

Ja, det känns tryggt med henpoliser som är bra på
Ifånefippel, 
men som inte kan skriva en riktig polisiär
rapport…

Nä, ut i naturen hangburen !