Kategorier
Modellflyg teknik

VI GJORDE SÅ GOTT VI KUNDE…

 

 

 

 

 

 

…men det räckte inte  riktigt till

 

 

 

 

 

 

Om jag ska vara elak… så lade jag märke till  bland annat detta:

…man försöker att  flyga ner modellerna i marken, istället för att landa
genom att hålla upp och låta planet sjunka igenom.


Observera att då du sjunker igenom, gör du inte det,
för du viker dig, du gör det,  för att dina vingar inte generar
tillräcklig lyftkraft.
Du har fullständig kontroll, om du gör rätt, tills hjulen
tar i marken.

…det gäller att ha koll på sin motors tomgång,
annars kommer du aldrig ner.

…en B-25 visar upp  skevroderbroms och brist på
sidoroderanvändning i en stigande sväng.
Modellen går åt ett håll trots piloten svänger

åt ett annat håll. Resultatet blir så småningom en
överstegring, vikning och haveri.

…man tycks ofta glömma att behålla spaken i magen
efter landning.
Alltså reser sig stjärten och modellen
ställer sig på nosen.

…två  fina WWI. dubbeldäckare smäller på grund av  pilotfel.

…ibland slutar allt fungera på en flygande FW-190
och den återförpassas till byggsatsstadiet.    

…det går inte bra att skörda majs med en Corsair,
även om motorn är borttagbar.