Kategorier
Dagens snespark

VAD GÖR VI ?

 

 

 

 

 

Är det detta,  vi vill uppleva i naturen ?

 

 

 

 

 

 

Vi är ivriga svampplockare och vistas mycket i skogarna
öster min hemstad, Halmstad.

Marken ägs av statliga Sveaskog, som driver en försökspark
just där vi plockar.

Häromdagen var vi ute och möttes av bilderna,  som finns
nedan.

Jag kan argumenten, varför det måste se ut, som det gör,
allt på den heliga lönsamhetens altare.

Det värsta i skogen är dessa monokulturer med miljoner
granar planterade i raka led som en nordkoreansk militärparad.

Varför vore det en omöjlighet att plantera ytor med
barr- respektive lövträd ?

Vi ska veta att hela detta skogsområde planterades i
början av 1900-talet med gran.

Före planteringen var området en hed strösslad med
större och mindre rullstensåsar.

Områden som är slutavverkade körs över av markberedare
för att underlätta nyplantering. Området jag fotograferat
är just avverkat och genast kom det litauiska planterare
och satte nya granplantor.

Dessa kalhuggna områden kallas “Föryngringsytor” vilket
ju är ett positivt värdeladdat ord. Jag menar “föryngring”
det  är väl bra ?

Vad tänker du, då du ser det ? För mig ser det ut som
en krigshärjad zon fullständigt förödd.
Hur går det med den biologiska mångfalden ?
Hur går det med känsliga ekosystemen ?

Jag blir ledsen och upprörd, då jag ser hur naturen
behandlas och allt sker i storskalighetens och vinstens
namn.

Det spelar ingen roll,  hur mycket jag skriver om det,
inget kommer att förändras, förrän vi förstår,  att allt
det vi har i  naturen lever i symbios och är beroende av
varandra.

Vår gemensamma natur är inte en organism, som fungerar
i oändlighet, då vi människor på ett avgörande sätt förändrar
villkor och förutsättningar !

Då vi for längs skogsvägen,  stod där bilvrak vid vägkanten,
på flera ställen hade man tippat byggskräp och gamla
bildelar. Vad är det för människor,  som agerar på det
sättet ? Har dessa ingen respekt för natur och andra
människor ?

Vad gör man ? Ändra attityder ?

Jag var tvungen att skriva ner detta för jag blev så upprörd.

Här kommer lite bilder så håll tillgodo och njut och
förfäras ! Bilder från min Ifåne.

 

 

Polskt öl, polsk vodka och polska konserver…
tack så mycket polska gästarbetare !

Verdun…Ypres 1917 ?
Sveaskog 2021.

Granskog är mörk, men den lever upp, om det kommer ljus…

En mindre rullstensås som formades under  inlandsisen.

Området har många rullstensåsar som ger omväxling i landskapet.

Här fann vi gott om trattisar…

Lite av skörden