Kategorier
Naturbilder

MAN MÖTER INTE BARA MÄNNISKOR…

 

 

 

 

 

…då man ägnar sig åt modellflyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I regel har jag en kamera på mina modeller för
att kunna fotografera någon detalj på modellen,
då jag flyger, för att senare kunna kontrollera dess
funktion eller uppförande.

I bland kan man få med något annat av en händelse.

Alla termikflygare vet, vare sig man flyger fullskala
eller modeller, att rovfåglar, fiskmåsar och svalor
indikerar termik.

Alltså piggybackar vi modellflygare på fåglarna,
då de kurvar  i termiken.

Ormvråkar  och svalor är skicklig. Gladorna är inte
lika bra.

I lördags flög jag termik  och hade
monterat en Mobius på vingen, för att plåta.

Såg ett par ormvråkar och tjuvåkte in i deras blåsa…

En av ormvråkarna flög fram emot mig och talade
om, att här vill vi inte ha modellflygplan!

Nåväl, några hyfsade bilder blev det, som man väl
inte
ser så ofta…kameran var en Mobius,  vilken,
var monterad på
modellen och videofilmade.

Bilderna är alltså klippta ur en film från denna lilla
men naggande goda kamera.

Kolla mitt möte med en förtörnad ormvråk…