Kategorier
Naturbilder

OSBECKS BOKSKOGAR…

 

 

 

…vad är det egentligen ?

 

 

 

Det undrade vi också, då vi flaneringskörde på en väg i
det Sydhalländska jordbruks
landskapet.

Det stod en skylt vid vägen, som sa Naturreservat
Osbecks Bokskogar.

Pehr Osbeck var en prästman och botanist.
Han var medhjälpare och lärjunge till Linné och reste
som vetenskapsman och botanist till Kina flera gånger
bland annat för att försöka smuggla hem en levande tebuske.

Naturligtvis blev vi nyfikna och svängde av och in mot området.
Vägen vindlade sig  brant uppför Hallandsåsens norra sluttning
mitt för
den stora gården Dömestorp.

Dömestorp som en gång hade den mångfacetterade amiralen
Carl August Ehrensvärd som slottsherre.

Här lite fakta om Carl August. Läs hans böcker !
Mycket roliga och stygga mot makthavarna i Sverige
vid 1700-talets slut. Illustrerade med hans utomordentligt
elaka laveringar.

Vid parkeringen fanns fler besökare, än vad vi kunnat ana.
Nåväl vi parkerade och efter lite dividerande vilken stig vi skulle
gå, gav vi oss väg.

Stigen var väl utmärkt med information utsatt på stolpar.
Det tog oss 1.5 timma att gå runt och vi var imponerade

av den vackra naturen. Dessutom fick vi en information om
de historiska
händelserna, som berör platsen.

Jag skulle rekommendera ett besök här i slutet av maj,
då allt slagit ut
och naturen är som vackrast.

Vi var mycket nöjda, då vi halvmörkret trevade oss tillbaka
till bilen lagom blöta,
efter att det regnat under vår promenad.

Naturligtvis tog jag lite bilder, som illustrerar vår naturupplevelse.
Ljuset var dåligt på grund av regn och för att trädens med dess löv
skuggade.

Du hittar platsen genom att svänga av E6 just innan Hallandsås
och köra mot Våxtorp.  Efter ett par km skylt på höger sida med
anvisning till område.

 

Men häng med oss en promend i lätt regn en sen eftermiddag
i Osbecks Bokskog !

På långt håll trodde vi, det var en dåligt ordnad husvagnsparkering…

Även en åldrad stubbe har sitt budskap…om du är öppen i ditt sinne.

Jämte vägen stod en ensam agitator gestikulerande  och talande för sin sak…

Lövträden börjar få en anstrykning av eldens färger nu.

Lövträden har ett mycket tätt grenverk även i Oktober.

Trädens stammar blir långa och raka, eftersom träden strävar efter ljuset.

Mycket färger och kontraster i en bokskog på hösten.

Så här går stigarna.

Japp, då är vi på väg…

Pehr Osbeck

1723 – 1805
Botaniker, prästman.

Vi passerar små bäckar, som väckts till liv efter nederbörd.

Gärdsgårdar från 1700-talet, vilka stängde inne kreaturen.
Betänk vilket arbete !

Det var lätt och mjukt att gå

Träd som ramlat omvandlas med tiden till imaginära urtidsdjur.

Här och var fyller bäckarna upp gamla anlagda dammar.

En av de större bäckarna, Skillnadsbäcken
Märkligt namn. Den var gräns mellan två socknar .

 

 

 

 

 

Man kan skymta diket som grävdes till höger.
Det syns bättre i verkligheten

Skogen verkar skötas noggrant.

Ännu en med svett och möda byggd stengärdsgård.

Vi hittade stenen, men det var för surt att komma nära.

Här gick vi ur skogen över gammal odlingsmark mot stenen med ristningar
.Den Sydhalländska slätten skymtar genom grenverket.

Stenen med ristningar, som vi får undersöka noggrannare då det är torrare i markerna.
Hällristningarna hittades på tidigt 70-tal då en rastande person spillde kaffe på stenen
och märkte att kaffet rann i huggna bilder och tecken.
Slumpens skördar…?

I en annan sten en bit därifrån fanns det dessa fördjupningar.
Man tror skålgroparna hade en fruktbarhetsinnebörd.
Groparna gjordes för 3000 år sedan.

Stenen med skålgroparna

Ser du hur betande kreatur tuktar träden ?

På väg ner mot bäcken.

Skillnadsbäcken

Ganska bra vattenföring efter senaste veckornas regn.

Liselotte och en pinne…

Utsikten från rastplatsen just jämte parkeringen.