Kategorier
Flyghistoria

SÄGA VAD MAN VILL OM DESSA AVIATIKENS PIONJÄRER…

 

 

 

 

 

 

…men mod saknade de icke !