Kategorier
Naturbilder

ATT FOTOGRAFERA EN STORK

 

Pär Lundqvist undrade…..

 

…hur jag bär mig åt att fotografera en så sällsynt fågel
som en stork? Ja det ska jag säga,  det är inte lätt.

För nedanstående bild fick jag ju först ta reda på
var storken siktats och sen fick jag bygga ett gömsle,
där jag kunde inrätta mig med min Canon och 1500
mm tele. Efter tre veckor i gömslet lyckades jag
knäppa en bild på det befjädrade djuret !

Storken var tyligen ute i likhet med UPS på ett
leveransuppdrag….