Kategorier
Dagens snespark

FAR ROR OCH MOR ÄR RAR…

 

 

 

 

 

…kanske blir vad studenter vid universiteten borde läsa…

 

 

 

 

 

…för enligt en undersökning vid Lunds Universitet är förmågan
att skriva och förstå en texts innehåll undermålig hos  20%
av de som antagits.

I Svenska Dagbladet i dag finns en artikel,  där det står:

       ”Många studenter har stora problem att skriva”

Vi har undersökt skrivförmågan hos nybörjar­studenter på Lunds universitet.
En femtedel bedömdes ha så stora brister att de knappast kan tas om hand
inom ramen för utbildningen. Till exempel fann vi en text utan en enda
korrekt ­mening, skriver forskarna Gunlög Josefsson och Sara Santesson,
Lunds universitet.

Ska vi skratta eller ta oss för pannan ? Man kommer till en högskola
och kan inte tillgodogöra
sig en skriven text ? Eller man kan inte skriva
en redogörelse, som är korrekt svenska ?

Är detta resultatet, av framåtskridandet i den Nya Skolan eller en
spinoff
av knappandet på dator eller IFånar ?

Det är kanske dags,  att vi samfällt går tillbaka till ämnet
välskrivning och uppsatsskrivning i gymnasium och
grundskola ?

Jag träffade en gymnasielärare,  som till min absoluta förvåning
berättade, att många elever inte kan skriva skrivstil…
i stället
textar de som småbarn…

Det är dessa elever, vilka ska föra kunskapens baner högt,
då de  fullföljt högskolestudierna.

Jag personligen har det som en äresak att på min blogg skriva
korrekt svenska.

Med det menar jag, inga meningsbyggnadsfel, inga syftningsfel,
inga tautologier 
och  rätt kommatering.

Vet man inget om reglerna för kommatering, så är en bra
grundregel: Komma sätts mellan fullständiga satser.
Det betyder, att satsen ska innehålla subjekt och predikat.

Enkelt uttryckt så vill jag det jag skriver ska vara förståeligt
för alla normalbegåvade.

Vi åldringar,  som tragglade igenom den gamla realskolan
och gymnasiet före 1969
är,  Gud ske lov, försedda med den
grammatiska kunskap , som krävs för att skriva och förstå
korrekt svenska.

Jag vet, att opportunisterna och vaselinmänniskorna säger,
man kan skriva som man vill och som man pratar.

Jag håller definitivt inte med den tesen. Vem kommer
ihåg vad som lästs, om ingen
förstår, vad som skrivits ?

Det var bättre förr…